Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har gennem årene opbygget et omfattende it-systemlandskab med høj it-understøttelse af fagområderne. Udviklingen har været drevet af specialiserede behov, hvilket har resulteret i et fragmenteret it-systemlandskab med siloer og manglende sammenhæng. Nyt it-målbillede gør op med silotænkningen og dirigerer digitaliseringen i retning mod en større digital sammenhæng og fremtidssikret bygningsanvendelse.

Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) har – som de fleste andre offentlige organisationer – sat strøm til størstedelen af deres arbejdsgange og har i dag et solidt digitaliseringsniveau. It-løsningerne er dog meget orienteret mod understøttelse af specifikke center- og fagopgaver. Det er i dag svært at håndtere beslutninger om ny it-understøttelse og systemanskaffelser i de enkelte centre på et overordnet, strategisk og tværgående niveau. KEID bliver derved ofte siloopdelt og teknologiorienteret i sin tilgang til it-anskaffelser og it-udvikling, hvilket ikke altid bidrager med den forventede forretningsværdi. Med et strategisk it-målbillede tager KEID nu kontrol over den digitale udvikling og sætter helhedshensynet i fokus for de digitale ambitioner.

Forandringer på ejendomsområdet skaber større behov for effektivisering

Ejendomsområdet er i forandring, og derfor har KEID et behov for at optimere og effektivisere kerneopgaverne omkring deres 2,6 millioner kvadratmeter store ejendomsportefølje.

Ejendomsdata er også i stigende grad blevet KEIDs brændstof i udførelsen af kerneopgaverne. Der er identificeret et stigende behov for en bedre tværgående understøttelse af dataindsamling, dataanvendelse og dataudstilling i hele forretningen.

It-målbillede skal være KEIDs vejviser igennem et komplekst, digitalt landskab

I perioden juni-december 2021 har OptimumIT i samarbejde med KEID analyseret sig frem til et it-målbillede. It-målbilledet sætter retning for it-udviklingen og kommende it-anskaffelser. It-målbilledet udspringer af en forretningsorienteret motivation og fokusområder for udviklingen af systemlandskabet. Med afsæt i it-målbilledet forventes forretningens drift og eksekveringskraft at kunne it-understøttes mere hensigtsmæssigt de kommende år.

Inddragende proces med fokus på forretningsværdi og anvendelse

It-målbilledet består af it-arkitekturbyggeblokke og it-løsningsbyggeblokke. It-arkitekturbyggeblokkene udtrykker de kapabiliteter systemlandskabet skal have for at understøtte forretningsbehovene. It-løsningsbyggeblokke repræsenterer de specifikke it-systemer.

It-målbilledet er udarbejdet under hensyn til KEIDs nuværende arkitektur, igangværende systemudskiftninger samt igangværende projekter med snitflader til it-målbilledet.

Processen til udarbejdelse af it-målbilledet har inddraget repræsentanter fra alle centre i KEID på chef- og direktørniveau. Intentionen har været at sikre den nødvendige kvalitetssikring, forretningsforståelse og ledelsesmæssige forankring for it-målbilledet, dets værdi og anvendelse.

KEIDs nøglemedarbejdere på digitaliseringsområdet er også løbende blevet inddraget i forhold til at varetage den fremtidige videreudvikling og vedligeholdelse af it-målbilledet.

KEID har umiddelbart efter it-målbilledet er blevet godkendt i organisationen, igangsat en række konkrete initiativer og indsatser der udspringer af it-målbilledets prioriteringer og OptimumITs anbefalinger.

Fakta om KEID:

  • Københavns Ejendomme- og Indkøb (KEID) er en sammenlægning af de ejendomsfaglige aktiviteter i Københavns Kommune.
  • KEID anvender bl.a. digitale løsninger til at styre ejendomsdriften. Formålet er at optimere og skabe sammenhængende styring af drift, vedligehold og økonomi.
  • KEID har en samlet ejendomsportefølje på ca. 2,6 millioner kvadratmeter svarende til 4.300 bygninger.
  • KEID har ca. 1.300 medarbejdere.

Læs mere om KEID her.