Skånetrafiken og Region Hovedstaden har på vegne af aktører indenfor kollektiv trafik taget hul på ambitionen om bedre trafikinformation for rejsende mellem Danmark og Sverige. Potentialet er stort, men hæmmet af kompleks og uigennemskuelig it-arkitektur og dataarkitektur på tværs af aktører. Nu er overblikket tilvejebragt og udviklingen kan tage fart.

Den kollektive trafik har mange rejsende på tværs af Danmark og Sverige. I 2019 var der 13 millioner rejsende. De rejsende i regionen benytter sig af tog, metro, bus og færge og er afhængig af retvisende og aktuel trafikinformation i den kollektive trafik. Mange rejsende oplever dog, at trafikinformationen er usammenhængende og til tider modstridende.

Skånetrafiken og Region Hovedstaden har i fællesskab taget initiativ til at skabe overblik over udfordringerne og mulighederne med bedre trafikinformation. Skånetrafiken har derfor anmodet OptimumIT og Epinion om at gennemføre en analyse.

Analysen omfatter de rejsendes behov, overblik over aktører i den kollektive trafik samt kortlægning af data- og trafikinformationsflowet. Analysen omfatter derudover forslag til konkrete indsatser indenfor fire primære udviklingsområder.

Analysen har identificeret, at trafikinformationsflowet i forretningsarkitekturen og dataarkitekturen bl.a. er udfordret af flere informationskanaler, uensartet indhold og utilstrækkelig brug af realtidsdata. De rejsende oplever bl.a. dette ved at skulle fremsøge information via flere særskilte apps, og at informationen ofte er mangelfuld eller misvisende i forhold til de faktiske forhold. I analysen er disse udfordringer skitseret med konkrete kunderejser, hvor fokus er på forsinkelser og aflysninger.

App med trafikinformation og rejseplan

Udfordringerne omfatter ligeledes uhensigtsmæssig og utilstrækkelig brug af datastandarder. Data er ikke harmoniseret, men udveksles i det digitale økosystem i 12 forskellige dataformater.

For it-arkitekturen omfatter udfordringerne især høj kompleksitet. It-arkitekturen er således præget af knopskydninger, komplekse omveje og hårde systembindinger.

Analysen har udpeget følgende udviklingsområder til at imødekomme udfordringerne:

  1. Fælles målbillede for den digitale infrastruktur
  2. Fælles datastandarder
  3. Øget brug af realtidsdata til bl.a. at informere om afvigelser i forhold til rejsendes rejseplaner
  4. Øget brug af nationale adgangspunkter (NAP) til forbedret datadeling på tværs af Øresundsregionen

Læs hele rapporten her.

Vi har i dag gode og populære informationskilder i den kollektive trafik i Øresundsregionen. Men for rejsende på tværs af Danmark og Sverige har man et stærkt ønske i grænsesamarbejdet gennem Greater Copenhagen om, at trafikinformationen får et markant løft. Det kræver, at vi i sektoren står sammen og aftaler en fælles retning. Vi er meget glade for analysen. Nu har vi et fælles ståsted og forslag til konkrete indsatser og kan dermed lægge en fælles slagplan for den digitale udvikling.”, Søren Bom, Chefkonsulent, Region Hovedstaden.

”Vi på Skånetrafiken är verkligen glada över den gemensamma ambitionen att förbättra trafikinformationen för t.ex. de många pendlarna och fritidsresenärerna över Öresund. Var och en av oss i regionen har investerat i bra appar som används av många resenärer dagligen. Men vi kan fortfarande göra mycket för att skapa mer harmoniserad trafikinformation och en bättre upplevelse för resenärer över transportsätt och landsgränser. Analysen ger oss den nödvändiga gemensamma överblicken. Vi ser fram emot att ta nästa steg i utvecklingen tillsammans.”, Christel Månsson, Produktejer og virksomhedsudvikler af trafikinformation, Skånetrafiken.

Billedet øverst på siden er venligst stillet til rådighed af DOT.