Om os

Vi er et uvildigt konsulenthus, der gennem højt kvalificeret rådgivning og it-konsulentydelser hjælper offentlige myndigheder og private virksomheder med den digitale transformation.

Vi udvikler Danmark ved at sikre værdi af innovative it-løsninger til gavn for mennesker, forretning og samfund. OptimumIT tilbyder it-ekspertbistand og it rådgivning til offentlige og private virksomheder. Vi hjælper med at sikre forretningsmæssig værdi af it anskaffelser, it implementeringsprojekter, videreudvikling af eksisterende it løsninger samt it strategisk planlægning.

Vi påtager os ansvaret

Vi tilbyder erfarne it konsulenter, der fra første dag gør en forskel og gerne påtager sig ansvar for at sikre fremdrift, risikominimering, målrettethed i projektgennemførelsen samt ikke mindst at forsyne it ledelsen med retvisende beslutningsgrundlag.

Teknisk indsigt

Vores erfarne it konsulenter har en enestående kombination af dyb teknisk indsigt fra store og komplekse it projekter samt en solid forretningsforståelse, der gør det muligt at undgå ukontrollerede it projekter samt fejlslagne og urentable it anskaffelser.

Kommunikation på flere niveauer

Vores konsulenter sætter sig hurtigt og effektivt ind i virksomhedens forretning og behov og kan umiddelbart kommunikere på alle organisationsniveauer i virksomheden såvel som hos leverandørerne. Yderligere har vores konsulenter stor erfaring med at at begå sig i politiske organisationer som eksempelvis ministerielle departementer.

0
medarbejdere
0
succesfulde projekter
0
lokationer

Vores manifest

Manifestet er vores grundlag for at sikre dig den bedst mulige rådgivning og konsulentbistand. Manifestet består af nedenstående 5 principper, som sætter rammen for, hvordan vi agerer som rådgivere og konsulenter, samt hvordan vi sikrer at dine it projekter kommer sikkert i mål.

Vores 5 principper har fra tidernes morgen været manifestet for vores virke og grundlaget for at sikre dig den bedst mulige rådgivning og konsulentbistand. I dag udgør principperne en integreret del af vores DNA:

§1. Vi starter flyvende

Med mange års erfaring er vores indkøringsperiode minimal. Vi tilegner os det nødvendige overblik og den forretningsmæssige forståelse som en naturlig del af opgavernes udførelse. Vi leverer værdi fra første færd.

§2. Vi når altid i mål

Forhindringer er til for at blive forceret og uagtet situationens kompleksitet, arbejder vi altid målrettet og med sikker fremdrift. Vi bistår gerne fra start til slut og sikrer at projekterne kommer helt i mål.

§3. Vi søger de nødvendige kompromiser

Kompromiser er en naturlig del af hverdagen i balancen mellem ønsket om den bedst mulige it understøttelse, hårde deadlines og økonomiske og ressourcemæssige begrænsninger. Vi går efter det, der duer og giver den ønskede værdi.

§4. Vi siger det som det er

Vi er ikke ”ja-sigere”. Vi har holdninger, er ærlige og giver kunderne en konstruktiv og nuanceret rådgivning. Ved rådgivningsbehov, der rækker ud over den enkelte konsulents erfaring og kompetenceområde, trækker vi på vores bagland og netværk af spidskompetencer.

§5. Vi er tilgængelige for vores kunder

Kunderne ved, hvor de har os. Vi er altid til rådighed for vores kunder.

Vi støtter