Strategi for digital udvikling

Hvordan kan du sætte strategisk retning for og eksekvere på udviklingen af den digitale forretning i din organisation?

Digital vision og forretningsorienteret strategi

Som topleder skal du i førersædet for digitaliseringen og fastlægge en strategi for digital udvikling af forretningen.

Konsulentydelser til bl.a. fastlæggelse og eksekvering af strategi for digital udvikling

Du skal som topleder anvise en vision for den digitale forretning samt skabe strategiske rammer for den digitale udvikling og den digitale modenhed. Derved engageres medarbejderne, organisatoriske barrierer nedbrydes, kreativiteten slippes fri og digitaliseringen målrettes til bedre og mere sammenhængende løsninger.

Ultimativt er din vision og strategi for digital udvikling en integreret og central del af forretningsstrategien. Digitaliseringen er et væsentligt middel for kunderejsen, forretningens ydelser, datadrevne beslutninger, forretningsmæssig skalering mv.

For offentlige myndigheder er digitaliseringen en vej til bedre service og bedre og mere effektiv myndighedsudøvelse. For private virksomheder er digitaliseringen en afgørende konkurrenceparameter i adgangen til og fastholdelsen af kunderne og vejen til vækst.

Din digitale strategi skal bl.a. besvare følgende spørgsmål: Hvordan skal forretningsmodellen ændres til en digital forretning? Hvordan tilgår, servicerer og fastholder virksomheden kunderne via digitale kanaler? Hvordan er sammenhængen for kunderne mellem det digitale univers og evt. fysiske adgangspunkter til virksomheden? Hvordan indsamler og reagerer virksomheden på data til gavn for kunderne?

Vi kan hjælpe

Vi hjælper dig med at lægge en langsigtet strategi for forretningen baseret på de digitale muligheder. Vi hjælper med at fastlægge en vision for den digitale forretning, mobilisere organisationen samt skabe øget digital modenhed.

Vi hjælper i organisationen med at fastlægge og eksekvere specialiserede strategier indenfor data, it-drift og udvikling, it-sourcing mv., der understøtter din digitale vision og ambitioner om digital modenhed.

0
Gennemsnit antal års strategierfaring
0
Antal strategiopgaver løst