Ambitionen med en DevOps-platform er typisk øget agilitet og fleksibilitet. Men dette er ikke givet på forhånd. DevOps-platforme er mere end teknologi. Succes kræver fokus på forandring og forankring. Her får du fire gode råd til at få succes med din investering i en DevOps-platform.

Mange organisationer er i disse år i fuld gang med at indføre DevOps-platforme. Ambitionerne er høje, og hensigterne er gode.

Men ofte er der langt fra drømme til virkelighed. Det er nemlig ikke nok at udvælge de rigtige teknologier og den rigtige arkitektur. Organisation, medarbejdere, processer og sourcingstrategi skal også følge med.

Samtidig er det en god idé at udarbejde et målbillede for, hvordan it-landskabet forventes at se ud i fremtiden. Det er ikke en lille opgave.

DevOps-platformen skal forankres i en sammenhæng med de eksisterende it-systemer, de eksisterende processer, it-driftsafdelingens øvrige opgaver og samarbejdet med it-underleverandørerne. Gør man ikke det, er der stor risiko for, at DevOps-platformen ender som endnu en knopskydning i et allerede overfyldt it-landskab.

I denne artikel giver jeg fire gode råd til, hvordan du kan øge chancerne for at indfri de forventede gevinster forbundet med en DevOps-platform.

Råd 1: Etabler platformen som et selvstændigt projekt

Gør etablering og forankring af DevOps-platformen til et selvstændigt projekt med egen projektleder, budget, tidsplan og styregruppe. Ledelsen skal være repræsenteret i styregruppen.

Undgå, at ansvaret for den nye DevOps-platform alene overlades til arkitekter eller et team af entusiastiske it-udviklere på jeres næste, store it-projekt. Selv om det er dygtige medarbejdere, som har styr på det tekniske, mangler de både forudsætninger, resurser samt mandatet til at gennemføre de påkrævede forandringer i organisationen og processerne.

Hvis DevOps-platformen ikke etableres som et selvstændigt projekt, bliver den nemt nedprioriteret til fordel for fx lanceringen af nye forretningsapplikationer med større bevågenhed fra ledelsen og interessenter i forretningen. Det er afgørende, at DevOps-platformen implementeres med en gennemslagskraft, som kræves af en strategisk investering på tværs af det samlede it-landskab.

Råd 2: Inddrag hele organisationen fra starten

Inddrag repræsentanter fra hele organisationen, særligt forretningen og it-driftsorganisationen. Lad dem blive en del af DevOps-projektets styregruppe, og lad dem få indflydelse og del i ejerskabet.

Dette skaber engagement og bedre forankring hos dem, der skal have fordel af DevOps-platformen i det daglige.

Ofte er it-driftsorganisationen ikke forberedt på de nye teknologier og den nye måde at arbejde på. Det kan føre til, at it-arkitekter eller it-udviklere må påtage sig it-driftsopgaver, som de ikke har forudsætninger for eller tid til at udføre. Derfor er det særligt vigtigt, at it-driftsorganisationen forberedes på at kunne drifte DevOps-platformen, inden de første applikationer lander på den.

For forretningen kan det være vanskeligt at se værdien i en DevOps-platform. Den opfattes ofte som en mur af uforståelige og tekniske krav. Forretningen skal have indflydelse og købe ind på ideen om, at DevOps-platformen udgør et væsentligt bidrag til den agilitet og fleksibilitet, der efterspørges. Ellers kan forretningen nemt medvirke til at styre udenom platformen og dermed blive modspiller fremfor at høste gevinsterne.

Råd 3: Udarbejd et målbillede og et roadmap

Udarbejd et klart og detaljeret målbillede for, hvordan DevOps-platformen skal benyttes i sammenhæng med organisationen samt processerne omkring it-udvikling og it-drift.

Lav derefter et roadmap, der viser, hvordan målbilledet realiseres. Roadmappet er en forudsætning for en succesfuld implementering af DevOps-platformen.

Nye aktører i organisationen skal samarbejde på nye måder omkring den nye platform. Hvis roller og ansvar ikke er aftalt på forhånd, lander centrale opgaver ofte mellem to eller flere stole.

Sørg for, at målbilledet inddrager og skaber sammenhæng til den eksisterende it-platform og de eksisterende applikationer. Overvej fx disse spørgsmål:

  • Hvilke applikationer forventes at blive overført til DevOps-platformen i fremtiden?
  • Hvornår skal det ske?
  • Hvad med legacy-systemer og ERP?

Ikke alle applikationer har samme fordel af en DevOps-platform, men applikationerne skal stadig fungere i sammenhæng med DevOps-platformen. Både teknisk og organisatorisk.

Råd 4: Skab sammenhæng med sourcingstrategien

Sørg for at etablere en sourcingstrategi, der hænger sammen med DevOps-platformen. Hvis DevOps-platformen stiller høje krav til teknologivalg, udviklingsparadigmer, branching-strategier eller fx gennemførsel af test, kan det blive vanskeligt at opnå tilstrækkelig konkurrence gennem et traditionelt indkøb af applikationer.

Ofte vil it-udviklingsleverandørerne byde ind med egne standardløsninger, platforme og metoder. Hvis leverandørernes løsninger ikke kan afvikles på DevOps-platformen, øges risikoen for forsinkelser eller fordyrelser betragteligt. Måske bliver DevOps-platformen omgået, eller fordelene ikke udnyttet.

I visse tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt, at it-udviklingsleverandørerne byder ind med it-kompetencer frem for løsninger, fx et hold af it-udviklere, der specifikt udvikler på DevOps-platformens betingelser. På denne måde skabes der større overensstemmelse mellem organisationens og it-udviklingsleverandørens interesser.

Konklusion

En DevOps-platform berører i sin natur hele organisationen. Det er ikke bare et spørgsmål om ny teknologi.

Succes kræver tålmodighed og styring hele vejen. Det kræver, at ledelsen påtager sig ansvaret og investerer i en strategisk omstilling af den måde, hele organisationen arbejder på ift. indkøb, udvikling og drift af it-løsninger.

Der skal være fokus på forandring og forankring. De fire råd præsenteret ovenfor er med til at sikre dette fokus.