Vi skaber digital sammenhæng i offentlig sektor

Vi er et uvildigt it-konsulenthus, der hjælper offentlige myndigheder med at skabe digital sammenhæng. Vi hjælper med de svære overgange mellem it-systemer, forretningen og organisatoriske skel. Sammen med ambitiøse ledere sætter vi retning og skaber fremdrift i digitaliseringen – med fokus på strategi, arkitektur, udbud og implementering. Det kommer borgerne til gode. Vi kalder dem Marie, Mathias og Mathilde.

Digital sammenhæng … til gavn for Marie, Mathias og Mathilde

Kan du forestille dig en sundhedssektor, hvor Marie oplever koordinerede behandlingsforløb, overblik og indsigt? Også når Marie er en ældre borger med flere, komplekse sygdomsforløb?

Digital sammenhæng i sundhedssektoren

Eller en undervisningssektor, hvor Mathias oplever, at det er let skifte fra folkeskole til ungdomsuddannelse, og at han bliver støttet i de svære valg? Også de ubevidste valg, der truer med at underminere Mathias’ uddannelsesmuligheder? En undervisningssektor, hvor relevant information flyder mellem aktørerne til gavn for Mathias?

Kan du forestille dig videregående uddannelser, hvor Mathilde som studerende problemfrit og transparent kan kombinere studievalg på tværs af studieretninger, universiteter og landegrænser? Også uden at tvinge institutionerne ud i krævende særbehandling mv.?

Konsulentydelser indenfor strategi, it-arkitektur, dataarkitektur, forretningsarkitektur, udbud og implementering.Vi ser den digitale sammenhæng for os – på tværs af hele den offentlige sektor – faktisk på tværs af hele samfundet. Digitalisering af forretningen, bedre sammenhæng og bedre brug af data på tværs af organisationer er afgørende faktorer. Vi arbejder dagligt på at realisere visionen til gavn for den offentlige sektor, private virksomheder samt ikke mindst borgerne.

Du kan læse mere om visionerne for Maries oplevelse af sundhedssektoren her.

Uvildig rådgivning og it-konsulentbistand

Vi leverer uvildig rådgivning og it-konsulentbistand indenfor strategi, it-og forretningsarkitektur, udbud og it-anskaffelser samt organisatorisk implementering.

Vores konsulenter er eksperter indenfor offentlig digitalisering og digital forretning.

0
Gennemsnit antal års erfaring fra it-branchen
0
Gennemsnit antal års erfaring med offentlig sektor