Morten Reimer fra OptimumIT deltog sammen med Sara Hellener fra Københavns Ejendomme i Dansk IT’s podcast #97 ”Tech og strategi i øjenhøjde” med Kim Stensdal som vært. Morten, Sara og Kim drøftede hvordan vi i praksis kan realisere de digitale ambitioner ved at holde fokus på det strategiske og teknologiske fundament, og sikre sammenhæng i systemlandskabet.

Under temaet arkitekturstyring har Dansk IT lavet en række podcasts, og på den seneste har Morten Reimer deltaget i debatten om hvordan vi får styr på enterprise arkitektur og skaber fundamentet for fremtidens digitalisering.

Som Morten beskriver det, har de offentlige organisationer en høj digitaliseringsgrad. Det er positivt, men bagsiden af medaljen er kompleksitet.

Systemlandskabet har knopskydninger og mange af de kritiske it-systemer er tynget af teknisk gæld. Samtidigt kniber det med at holde overblik, og sætte en realistisk retning for systemlandskabets udvikling, der passer til strategien og forretningsbehovene.

I forretningen kan it-landskabet opleves som tungt og besværligt – både i den daglige drift, men især også når der skal implementeres lovændringer, gennemføres udbud eller når nye forretningsbehov opstår. Konsekvensen er typisk at der indføres yderligere knopskydninger, og dermed øget kompleksitet.

Digitalisering er i dag et centralt element i forretningsstrategien. Dette gælder både offentlige institutioner og private virksomheder. IT og data skal udnyttes – og arbejdsgangenes digitalisering skal optimeres. Målet er bedre service, bedre sammenhæng mellem processer og bedre ressourceudnyttelse. Forandringerne i it-systemerne skal stå på det eksisterende fundament: enterprise arkitekturen. Derfor er det afgørende, at enterprise arkitekturen udvikler sig på en måde, der understøtter forretningsstrategien.

Med et højere modenhedsniveau bliver udviklingen mere målrettet og træfsikker, og man undgår tilfældigheder og ukoordinerede indsatser. Muligheden for at få mere ud af it- og udviklingsressourcerne øges, og der skabes sammenhæng og fleksibilitet. Alt imens risikoen for fejlslagne initiativer mindskes.

Du kan høre meget mere i podcasten på Dansk IT’s hjemmeside: Få styr på enterprise arkitekturen og skab fundamentet for fremtidens digitalisering (dit.dk)