Rejsekort & Rejseplan har fokus på at forbedre det digitale fundament for Rejseplanen. Dette er et afgørende skridt i ambitionen om at løfte de digitale trafikinformations- og mobilitetstjenester til nye højder. Målet er fx bedre brug af realtidsdata og digital trafikinformation til de rejsende ved hændelser. OptimumIT har kortlagt systemlandskabet og dataflowet og vurderet mulighederne for modernisering.

Rejsekort & Rejseplan stiller på vegne af de kollektive trafikvirksomheder i Danmark betalingstjenesten Rejsekort og informationstjenesten Rejseplanen til rådighed for de rejsende.

Rejseplanen har 1,4 mio. daglige opslag, hvoraf mere end 90% er via smartphones og tablets. Og brugerne udtrykker høj tilfredshed med tjenesten.

Rejsekort & Rejseplan har taget hul på en flerårig strategi om at fremme udviklingen af digitale mobilitetstjenester. Omdrejningspunktet er den rejsende. Den rejsende skal opleve anvendelsen af den kollektive transport som enkel og intuitiv og med integreret rejseplanlægning, reservation og billetkøb.

Og så skal de rejsende lettere kunne navigere i den kollektive transport med færrest mulige barrierer. Fx i tilfælde af hændelser som forsinkelser, aflysninger, sporændringer mv. Dette kræver bl.a. bedre brug af realtidstrafikinformation, optimering af den personlige rejseinformation og øget brug af bl.a. pushnotifikationer til brugerne.

Det digitale fundament for Rejseplanen er afgørende for at tilbyde de rejsende disse muligheder og realisere potentialet for kollektiv transport.

Rejsekort & Rejseplan har derfor anmodet OptimumIT om at gennemføre en analyse af det digitale fundament. Analysen omfatter kortlægning og vurdering af systemlandskabet samt dataflowet heri. Analysen omfatter derudover forslag til konkrete indsatser.

Med afsæt i analysens anbefalinger har Rejsekort & Rejseplan mulighed for at udarbejde en moderniseringsplan, der sikrer, at it-arkitekturen også fremadrettet understøtter de digitale ambitioner. Dette kan fx omfatte at konsolidere de anvendte datastandarder gennem økosystemet. Det kan også omfatte at modernisere, levetidsforlænge eller udskifte udvalgte komponenter.

Analysens overblik over systemlandskabet og dataflowet gør det lettere for Rejsekort & Rejseplan at træffe de rigtige beslutninger om udvikling af det digitale fundament. Rejsekort & Rejseplan kan fx lettere vurdere de arkitekturmæssige konsekvenser og kompleksiteten ved at foretage ændringer til systemer, komponenter og integrationer i forbindelse med gennemførsel af strategien om at videreudvikle Rejseplanen til gavn for de rejsende.

Rejseplanen er populær. Men vi kan fortsat gøre det lettere for de rejsende i den kollektive transport. Det kræver, at vi har styr på systemlandskabet og dataflowet samt udviklingsmulighederne. Analysen giver os det nødvendige overblik.”, Felix Kristjánsson Enhedschef i Rejsekort & Rejseplan.