Digitalt løft i ambitiøse vækstvirksomheder

Vi er et uvildigt it-konsulenthus, der hjælper med at digitalisere i vækstvirksomheder, løfte strategi og forretning og skabe sammenhæng. Vi hjælper med at sætte retning for og udbygge it-landskabet. Og vi hjælper forretningen med at få gevinst af digitaliseringsindsatsen.

Digitalisering på vækstrejsen

Ambitiøse virksomheder i vækst er ofte udfordret af it-landskabet. It-systemerne har svært ved at følge med væksten og yder ikke længere den optimale understøttelse af hverken strategi eller forretning.

It-systemer, der tidligere var en fordel for forretningen, er nu en hæmsko for væksten. Ofte er der opstået knopskydninger i it-landskabet, der på den korte bane afhjælper specifikke forretningsmæssige særbehov. På den længere bane øger disse knopskydninger kompleksiteten, den tekniske gæld og friktionen i forhold til vækstrejsen. It-systemer og data er ikke i tilstrækkeligt omfang sammenhængende og understøtter ikke i tilstrækkeligt omfang kunderejsen eller virksomhedens ydelser.

Digitalisere i vækstvirksomheder baseret på konsulentydelser indenfor strategi, it-arkitektur, dataarkitektur, forretningsarkitektur, it-anskaffelser og implementering.

Genkender du udfordringerne?

Vi kan hjælpe jer med at få overblik over nuværende it-landskab og etablere et it-målbillede, der passer til virksomhedens strategi, fremtidsscenarier og forretningsmæssige udviklingsbehov. Sammen lægger vi en slagplan for prioriteringen og udviklingen af den digitale forretning for de kommende år.

Vi hjælper jer med at skabe sammenhæng mellem strategi, forretningsprocesser og it-landskab. Vi hjælper med at konsolidere relevante it-systemer, anskaffe nye it-systemer under stærk konkurrenceudsættelse samt udfase forældede it-systemer.

Uvildig rådgivning og it-konsulentbistand

Vi leverer uvildig rådgivning og it-konsulentbistand indenfor strategi, it- og forretningsarkitektur, udbud og it-anskaffelser samt organisatorisk implementering.
Vores konsulenter er eksperter i digital forretning og digitalisering af mellemstore og store private virksomheder med vækstambitioner, fx virksomheder i energisektoren.

0
Gennemsnit antal års erfaring fra it-branchen
0
Gennemsnit antal års erfaring med privat sektor