Udbud og it-anskaffelser

Hvordan kan du gennemføre effektive udbud og it-anskaffelser, der sikrer dig de bedste løsninger, leverandører og ikke mindst priser?

Du har først og fremmest stor gavn af at sætte it-markedet i spil og sikre en god konkurrenceudsættelse af din it-anskaffelser. Dette gælder uanset om din organisation er en udbudspligtig offentlig myndighed eller en privat virksomhed uden udbudsforpligtelser.

It-leverandørerne kan i processen bidrage med stor viden og erfaring indenfor deres respektive løsningsområder. Hvis du samtidigt skaber en solid konkurrence om dit udbud, kan du få mulighed for at vælge den bedst mulige løsning til den bedst mulige pris.

Konsulentydelser indenfor bl.a. udbud og it-anskaffelser

Offentlige udbud

Som offentlig myndighed er du underlagt udbudsloven. Udbudsloven sætter rammerne for offentlige indkøb, men giver ingen garanti for attraktive tilbud. Det er din opgave at tilrettelægge udbuddet hensigtsmæssigt, så du opnår reel konkurrence og attraktive tilbud, og dermed får gevinst af udbudsindsatsen.

Du kan i tilrettelæggelsen af udbuddet med fordel aktivere it-leverandørerne med en markedsdialog. Her får du mulighed for at få input fra markedet og geare udbuddet til mulighederne i markedet.

På især større udbud kan du have fordel af, hvis du indenfor udbudslovens rammer kan benytte dig af dialogbaseret udbudsform. Det giver bl.a. mulighed for at fjerne kostbare risici for leverandørerne og derved forbedre priserne væsentligt.

Vi leverer uvildig rådgivning og hjælper med at forberede og gennemføre bl.a. komplekse it-anskaffelser under udbud.

Vi kan hjælpe med offentlige udbud

Vi hjælper bl.a. med afklaring af udbuddets ramme og genstand, udbudstilrettelæggelse, udbudsdesign, markedsdialog, udbudsmateriale samt tilbudsevaluering. Vi sikrer konkurrence om udbuddet, så du som ordregiver får den bedst mulige leverandør og løsning samt skarpe priser.

Forud for udbuddet kan vi fx lave en tilstandsvurdering af dit eksisterende system. Du kan herudfra træffe beslutning om investeringen i systemets levetidsforlængelse samt hvordan markedet stilles lige i konkurrencen med din eksisterende leverandør.

It-anskaffelser i private virksomheder

Som privat virksomhed har du stor gavn af at tilrettelægge din it-anskaffelse med konkurrence i markedet. It-anskaffelsen skal tilrettelægges, så gevinsten ved konkurrenceudsættelsen står mål med indsatsen. Dette vil typisk omfatte at lave en markedsafdækning samt tage kontakt til udvalgte it-leverandører og drøfte mulighederne for at it-understøtte din organisations behov.

Vi kan hjælpe med it-anskaffelser i private virksomheder

Vi leverer uvildig rådgivning og hjælper med at forberede og gennemføre store som små it-anskaffelser.

Vi hjælper med behovsafdækning, markedsdialog, kravspecificering samt tilbudsevaluering. Vi sikrer konkurrence om udbuddet, så du som ordregiver får den bedst mulige leverandør og løsning samt skarpe priser.

0
Gennemsnit antal års udbudserfaring i offentlig sektor
0
Antal udbudsopgaver i offentlig sektor