96 kommuner er gået sammen om at udvikle en fælles it-løsning til PRO-initiativer i kommunerne baseret på FUT-infrastrukturen. Løsningen skal understøtte kommunerne i at indsamle og anvende patientrapporterede oplysninger (PRO) gennem validerede spørgeskemaer. Anvendelsen af fælleskommunal PRO øger inddragelsen af borgeren. Samtidig kan borgerens egne data bruges fx til at tilrettelægge det bedst mulige forløb for en borger med kronisk sygdom.

I det daglige bruger kommunerne svarene fra PRO-spørgeskemaer til at holde sig opdaterede på borgernes sundhedsstatus. Dette sker f.eks. overfor borgere med diabetes. Kommunen vejleder borgeren, og giver på et solidt og fagligt grundlag anvisninger ud fra borgerens situation. Kommunerne deler dog kun på få områder skemaerne. Mange af skemaerne er i dag på papir. Papir er nemt for borgerne at udfylde, men svarene er ikke lette at dele. Ved at digitalisere indsamling og behandling af borgernes svar, skabes fordele for både kommunen og borgere.

En fælleskommunal it-løsning til PRO-initiativer i kommunerne er kosteffektiv og gør det lettere at dele data

En fordel ved en fælles it-løsning er, at kommunerne ikke behøver at udvikle lokale it-løsninger. Kommunerne bruger samme it-løsning og kan gå sammen om at få udviklet fælles, digitale spørgeskemaer. Fælles skemaer kan let tilgås og benyttes af alle på tværs af kommunerne. Kommunerne sparer samlet set på udviklingsbudgettet og kan også lettere og billigere opfylde krav om at implementere nationale spørgeskemaer, f.eks. til diabetes.

Kommunerne baserer den fælles it-løsning på en fælles, digital platform: FUT-infrastrukturen. En stor fordel er, at kommunerne nemt kan genbruge og dele borgernes svar på skemaer. Deling kan f.eks. ske, når en borger skifter bopæl. Det forudsætter selvfølgelig, at delingen må finde sted, f.eks. ved at borgeren har givet sit samtykke. Deling og genbrug bidrager til bedre overblik over borgernes sundhed.

Digital visning af spørgeskemaer fremhæver de vigtigste svar

Et PRO-spørgeskema kan bestå af mange spørgsmål. Det har hidtil været den enkelte medarbejders opgave at navigere i de mange svar. Med den kommende it-løsning er det muligt at fremstille borgerens data på en nem og overskuelig måde. Medarbejderen kan i dialogen med borgeren få vist de væsentligste svar og se udviklingen over tid. Medarbejderen får på den måde hurtigere et godt overblik, der kan bruges i dialogen med borgeren i planlægningen af borgerens videre forløb.

Endnu en succesfuld genanvendelse af FUT-platformen

OptimumIT har hjulpet Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og Odense Kommune med udbuddet af den forestående udvikling af Kommunal PRO. OptimumIT har tilrettelagt et effektivt udbud og maksimeret genbrug af FUT-infrastrukturen (FUT: Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin). FUT-infrastrukturen indeholder værktøjer til at lave spørgeskemaer og pakker, der kan deles. Den understøtter også modtagelse og opbevaring af borgernes data, og sikker adgang til og deling af borgernes data. FUT-infrastrukturen er bygget til, at it-løsninger, som f.eks. Kommunal PRO, kan holdes slanke og dermed billige. Netop dette er bl.a. lykkes for kommunerne. Leverandøren til Kommunal PRO er valgt, og den fælles løsning leveres i 2022.

FUT- infrastrukturen blev i øvrigt genbrugt i forbindelse med simplificeringen af KL’s kommunale sundhedsindberetninger (Læs artiklen om KL her). I dette tilfælde er der blot endnu færre tilpasninger til FUT-infrastrukturen.