OptimumIT har på vegne af Vejdirektoratet lavet en international benchmarkanalyse af vejmyndigheder i fire europæiske lande og ud fra denne udpeget en række best practices vedr. trafikdata. De internationale best practices hjælper Vejdirektoratet i retning af viden om, hvordan en digital infrastruktur kan håndtere og skabe værdi af store mængder trafikdata – bl.a. for trafikanterne.

Trafikdata understøtter morgendagens sikre, klimavenlige og effektive rejse. Evnen til at indsamle, anvende og udstille trafikdata har afgørende betydning for, om transportsektoren i Danmark kan følge med udviklingen inden for trafikdataområdet. Vejdirektoratet står derfor med en stor opgave med at agere i et yderst komplekst transport- og mobilitetsøkosystem.

Større efterspørgsel på trafikdata

Efterspørgslen på trafikdata vokser, og samtidig skærpes EU-lovgivningen på området. Derfor er der behov for et bedre sammenspil mellem den fysiske infrastruktur og den digitale infrastruktur, der betjener trafikanterne. OptimumIT har haft glæden af at samarbejde med Vejdirektoratet omkring netop den udfordring.

Benchmarkanalysen identificerer best practices

Samarbejdet tager udgangspunkt i en international benchmarkanalyse af fire sammenlignelige vejmyndigheder i Holland, Østrig, Norge og Sverige. Analysen er lavet på baggrund af 10 parametre og en række spørgsmål vedrørende strategi, lovgivning og teknologi.

Gennem kvalitative interviews af de ansvarlige hos hver af vejmyndighederne har analysen søgt indsigt i, hvordan disse prioriterer og investerer i trafikdataområdet. Analysen har der derved indsamlet viden om best practices for Vejdirektoratet.

Potentialet for transportsektoren er stort

Analysen peger Vejdirektoratet i retning af store potentialer for brug af trafikdata. Dette omfatter fx bedre udnyttelse af vejkapaciteten, reduktion af antallet af uheld og på sigt også muligheden for at kunne forudsige uheld. Den langsigtede gevinst ved at investere i trafikdata kan f.eks. være at reducere behovet for udbygning af vejnettet, klargøring til selvkørende biler eller at fysiske tavler og skilte kan erstattes af eller suppleres med de data, som allerede i dag udveksles med moderne køretøjer.

Ifølge Trafikverket i Sverige vil anvendelsen af trafikdata ændre hele måden, trafikken styres på:

I fremtiden forventes det også, at forbundne biler vil ændre Trafikverkets opgaver fra at levere trafikinformation mod en mere dynamisk brug af data. Det kan f. eks. omfatte at lave trafikstyring og geofencing med digitale vejafspærringer.
– Trafikverket