Kamstrup har udviklet sin forretning fra primært at levere hardware-projekter til nu også at kunne levere store software-projekter. Som resultat er de blevet en vigtig spiller i eksporten af store intelligente måleløsninger på verdensmarkedet for Advanced Metering Infrastructure (AMI).

Fundamentet for Kamstrups AMI-løsninger er de smarte elmålere, OMNIPOWER®, som efter 20 års intens udvikling er spækket med moderne digital intelligens.

Det betyder, at målerne nu er optimeret til at måle spændings- og strømkvalitet efter den europæiske standard. Funktioner som intelligent fjernaflæsning, intelligent udkobling og softwarekontrolleret forudbetaling giver forsyningsselskaberne en bedre indsigt i forbruget. Data i form af detaljerede alarmer og hændelser giver desuden optimale muligheder for at fintune distributionsnettet.

Forsyningsselskaber har fået adgang til en rig mængde data

Der, hvor Kamstrups forretning skifter fra hardware til software, er udviklingen af intelligente indsamlingssystemer, som trådløst kan hente de mange brugbare data fra målerne og formidle dem til forsyningsselskaberne. Igennem mange år har Kamstrup arbejdet sammen med systemintegratorer for at skabe sammenhæng mellem forsyningsselskabernes systemer og Kamstrups egne indsamlingssystemer.

Udover at skabe sammenhæng med forsyningsselskabernes egne kundespecifikke systemer, skaber Kamstrup også sammenhæng med standardsystemer, som kan bruges af flere forsyningsselskaber. Det sker ved at benytte standarder i integrationerne. Standarderne giver mulighed for at sammensætte Kamstrups indsamlingssystem og/eller målere med 3. parts systemer.

Ovenpå disse intelligente måleløsninger, hvor målerdata flyder helt ud til forsyningsselskaberne, bygges mange former for driftsoptimeringer af elnettet, også kaldet Smart Grid. Det er godt for miljøet og giver store besparelser for forsyningsselskaberne.

Kamstrup leverer 1 mio. elmålere til tiden på Sjælland

Et af de projekter, hvor Kamstrups kompetencer som software-leverandør er kommet i spil, er det såkaldte Radius-projekt. Her har Kamstrup leveret over 1 million elmålere til private hjem, virksomheder og andet, som forsynes af Radius-elnettet. Er du bosiddende på Sjælland er der altså god chance for, at du har en Kamstrup-elmåler siddende i dit hjem.

Det er ikke nogen let sag at udvikle et system, der kan snakke sammen med 1 million elmålere. Derfor har Kamstrup samarbejdet med en række kompetente rådgivere, der har hjulpet dem med at komme i mål til tiden.

I denne proces har OptimumIT støttet Kampstrup med:

  • Test management, herunder afklaring af test-scopes, teststrategier, testplaner, testdesign/testcases og facilitering af kundebevidnede tests
  • Test af funktionelle og non-funktionelle krav til løsningerne
  • Arkitekturbistand til fejlsøgning under test af løsningerne
  • Arkitekturbistand til dokumentation af løsningerne
  • Arkitekturbistand til diverse tekniske afklaringer