Telesår har efter genudbud valgt ny telemedicinsk løsning. Resultatet er markant lavere pris samt bedre digital sammenhæng via den fællesoffentlige telemedicinske platform FUT.

Telesår er en fælles telemedicinsk sårdokumentations- og kommunikationsplatform mellem borgere, kommuner (typisk hjemmeplejen) og sårafdelingerne på landets sygehuse.

Region Nordjylland er systemansvarlig region for det tværsektorielle landsdækkende Telesårprojekt. Telesårprojektet har alle landets kommuner og regioner som deltagere.

I 2018  valgte parterne bag projektet at genudbyde den telemedicinske løsning. Løsningen havde indtil da været drevet af samme leverandør siden 2012

Telesår stod derfor overfor et nyt udbud af løsningen. Dette omfattede udarbejdelse af udbudsstrategi, målarkitektur og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Løsningsstrategien var påvirket af, at FUT (Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin) fortsat var under udvikling. Anvendelse af FUT-infrastrukturen ville opstille en række rammebetingelser for løsningen, både funktionelt og non-funktionelt.

Telesårprojektets styregruppe valgte at basere den nye løsning på FUT-infrastrukturen, hvorefter et udbud blev gennemført. Blandt de udslagsgivende faktorer for valget, var muligheden for fremtidige fælles integrationer med øvrige telemedicinske løsninger på FUT-platformen.

I både prækvalifikationen og tilbudsfasen var der tæt konkurrence mellem tilbudsgiverne. Konkurrencen var med til at sikre attraktive priser, og dermed opfylde målet om at nedbringe omkostningerne.

Projektet arbejder i dag på at afklare løsningens præcise brug af infrastrukturen med den valgte leverandør.

OptimumITs roller i projektet har været:

  • Afholdelse af markedsafklaring
  • Projektledelse på udbuddet
  • Afklaring af udbudsstrategi
  • Afklaring af løsningsstrategi
  • Facilitering af workshops til afdækning af funktionelle behov
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale og bilag
  • Gennemførsel af udbud inkl. forhandlingsmøder
  • Efter gennemførsel af udbuddet er OptimumIT tilknyttet projektet som it-arkitekter