Mange her-og-nu-løsninger kan resultere i en usammenhængende it-arkitektur. Denne udfordring har tidligere været kendetegnende for DELPROs it-indsatser. Men i februar 2021 satte de sig sammen med OptimumIT for at kortlægge et strategisk funderet it-målbillede og roadmap. Det har givet DELPRO en klar retning for deres fortsatte digitaliseringsrejse samt nogle helt konkrete indsatser til eksekvering.  

OptimumIT har haft glæden af at rådgive DELPRO og hjælpe dem med at skabe klarhed over deres digitaliseringsrejse. Gennem et forløb på ca. to måneder, fik vi sammen lagt fundamentet til en sammenhængende it-arkitektur i form af et it-målbillede og et roadmap. Et it-målbillede er et visuelt to-be systemlandskab bestående af forretningsunderstøttende it-arkitekturbyggeblokke, mens roadmappet er en plan for eksekvering af it-målbilledet.


Ambitiøs forretningsstrategi stiller krav til bedre it-understøttelse

DELPRO er en af Danmarks førende leverandører på markedet for entreprenøropgaver i relation til transmission og distribution af elektrisk energi og data. DELPRO vokser. De befinder sig i et marked i kraftig vækst, og derfor skal deres it også følge med. DELPRO var bevidste om, at deres ambitiøse forretningsstrategi stod overfor en større digital transformation – men de var samtidig i tvivl om, hvor de skulle starte og slutte.


It-arkitekturbyggeblokke skaber DELPROs digitale fundament for eksekvering

Gennem en serie af workshops lavede DELPRO, i samarbejde med OptimumIT, et forretningsprioriteret it-målbillede bestående af it-arkitekturbyggeblokkene i DELPROs ”digitale hus”. Disse byggeblokke udgør også grundlaget til udformningen af et retningssættende roadmap. It-målbilledet tager afsæt i tre hovedspørgsmål: Hvilken it-understøttelse har DELPRO i dag? Hvor skal virksomheden bevæge sig hen? Og hvilke kerneprocesser skal understøttes bedre digitalt for at nå målet?

På baggrund af it-målbilledet, samt en vurdering af de it-systemmæssige sammenhænge på tværs af byggeblokkene, kunne OptimumIT, ved projektets afslutning, præsentere et roadmap. Roadmappet viser på en simpel måde, hvilke forretningsprioriterede it-tiltag, der skal sættes i søen, samt hvordan et robust digitalt fundament kan etableres.


En effektiv, inkluderende og værdifuld proces

Projektet har været en stor succes for både DELPRO og OptimumIT. Under vores workshops stillede hele DELPRO sig til rådighed og viste engagement, hvilket gjorde processen både effektiv og inkluderende. Derfor kunne vi allerede efter to måneder præsentere et it-målbillede og et roadmap, som i dag dikterer hele DELPROs måde at tænke it og digitalisering på. DELPRO har været enormt dygtige til at tage planen til sig og eksekvere efter den. Derfor har de også allerede gennemført indledende aktiviteter og er godt i gang med nye, spændende digitaliseringsindsatser:

Vores målbillede og vores roadmap bliver nu brugt som løftestang i vores digitaliseringsrejse og skal sikre, at vi når alle de mål, vi sætter os for.

Derfor fokuserer vi lige nu på netop de digitaliseringsindsatser og projekter, som rammer bredt og skaber størst værdi i DELPRO.

I en energisektor i kraftig vækst, betragter vi it og digitalisering som medvirkende til at løfte vores strategi og forretning samt skabe en væsentlig bedre hverdag for vores mange medarbejdere. Vi har samarbejdet med en kompetent partner, der forstår os og hjælper os med at sikre, at vi prioriterer it, digitalisering og data strategisk, taktisk og operationelt – og dermed sørge for at udnytte vores eget potentiale fuldt ud.

  • Jacob Rath, CEO, DELPRO A/S

Hos OptimumIT er vi stolte over samarbejdet med DELPRO, og vi er glade for fortsat at kunne assistere på den videre digitaliseringsrejse.