Digitalt tværoffentligt samarbejde

Hvordan kan din offentlige virksomhed indgå i digitale tværoffentlige samarbejder og opnå besparelser ved it-anskaffelser og skabe sammenhæng for borgere og virksomheder?

Som et væsentligt element i at skabe bedre, billigere og mere sammenhængende digitalisering i den offentlige sektor kan offentlige myndigheder og institutioner med fordel gå sammen om opgaven. KOMBIT står f.eks. for en række store fælleskommunale it-anskaffelser. Kommuner og regioner går sammen i tværoffentlige samarbejder som f.eks. OS2, Brugerklubben SBSYS og Ejerkredsen ØS Indsigt. Regioner og Kommuner samarbejder f.eks. også om Fælles Udbud af Telemedicin (FUT). Og vi hjælper til.

De tværoffentlige samarbejder (digitaliseringsfællesskaber) bør i så stort omfang som muligt basere sig på et stærkt samarbejde med it-markedet og it-leverandørerne om digitaliseringsopgaverne. Derved inddrages ekspertviden, kompetencer og teknologiske muligheder bedst muligt til opgaveløsningen. Samarbejdet med it-leverandørerne skal være fordelagtig for hvert af de offentlige virksomheder, der indgår i digitaliseringsfællesskabet, såvel som de deltagende it-leverandører. Samtidig skal digitaliseringsfællesskabet til enhver tid kunne konkurrenceudsætte digitaliseringsopgaverne og i relevant omfang udskifte it-leverandørerne.

Vi hjælper med at etablere et stærkt samarbejde i digitaliseringsfællesskabet samt få det bedste ud af de teknologiske muligheder og it-markedet. Vi hjælper med flerleverandørstrategi, sourcingmodel, markedsdannelse samt ikke mindst at skabe attraktive udbud og stærk konkurrence. Vi hjælper yderligere med at sikre, at it-løsningerne løbende kan genudbydes.