Kan du forestille dig en sundhedssektor, hvor borgeren eller dennes pårørende oplever koordinerede behandlingsforløb, overblik og digital indsigt? Også for ældre borgere med flere, komplekse sygdomsforløb? Det kan vi. Med en målrettet digitaliseringsindsats kan de forskellige parter i et behandlingsforløb – i fremtiden – dele ansvaret og endnu flere vigtige oplysninger om behandlingstrinnene med hinanden. Og det kommer borgeren til gode! Vi kalder hende Marie.

Marie er 68 år. Hun er uddannet folkeskolelærer, men er gået på førtidspension på grund af kronisk sygdom med diabetes og KOL.

Marie går op i at få den bedste behandling og bruger en del tid på at søge informationer på nettet.

Marie er tilknyttet lungemedicinsk afdeling med sin KOL, men kommer sjældent på ambulatoriet. Marie måler selv sin lungekapacitet hjemme og sender løbende målingerne ind til sygehuset. Maries diabetes bliver fulgt på endokrinologisk afdeling, hvor hun også er tilknyttet som ambulant patient.

Marie deltager i de nationale screeningstilbud. I den forbindelse har Marie desværre fået konstateret brystkræft og er nu i udredning.

Marie er nu midtpunkt i tre forskellige behandlingsforløb. Det kræver meget af hende i hverdagen og af Maries søn, der kører hende til læge og sygehus. De er begge naturligvis usikre på Maries prognoser og bekymret for fremtiden. Heldigvis oplever de, at sundhedsspecialisterne er koordinerede og giver klare og samstemmende svar, samt at det er let at følge med i, hvad der er næste skridt i behandlingen, og hvem der har ansvaret.

Marie modtager specialiseret behandling i hjemmet og har kun få ambulante besøg på sygehuset. Men i takt med de øgede specialiserede tilbud er Maries behov for hjælp til at koordinere og forstå sine sygdomsforløb også øget.

Digitalisering understøtter sammenhængen på tværs af sygdomsforløbene

Marie har via sin mobiltelefon og tablet adgang til et digitalt sundhedsunivers, der centrerer sig om Maries sundhedstilstand, sygdomsforløb og interaktion med sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer og specialer. Marie og de involverede sundhedsprofessionelle har her adgang til fælles overblik og information og Marie kan stille spørgsmål og få svar. Marie bruger flittigt systemet. Og selvom mange af Maries spørgsmål er sædvanlige, sætter hun pris på, at systemet formidler svarene på en måde, der er let genkendelige og forståelige for Marie i forhold til hendes sygdomme og aktuelle situation.

Marie sætter også pris på at mødes til konsultation med egen læge. Konsultationen er typisk via video på mobiltelefonen eller tablet. Når teknikken driller, har Marie let adgang til support via mobiltelefonen. Og indimellem træder hendes søn også til.

Marie er selv godt forberedt til konsultationen og oplever, at hendes læge ligeledes er godt inde i hendes specifikke forløb. For Marie er digital indsigt via overblikket i det digitale sundhedsunivers omdrejningspunkt for samtalen.

Ved kritiske komplikationer i Maries behandlingsforløb får Marie sammen med sin læge tilbudt en multidisciplinær team (MTD) konference. Her mødes specialisterne fra alle Maries sygdomsområder samtidigt og med Marie og Maries læge for bordenden. Konferencen foregår online, hvor Marie sammen med sin læge deltager fra et konsultationsrum i det lokale lægehus. På konferencen indgår alle deltagere i en fælles drøftelse med Marie – med mulighed for at vurdere Maries forløb i alle retninger i forhold til lungesygdom, kræftbehandling og diabetes.

Marie får hjælp fra kommunen til at klare dagligdagen. Derfor har Marie stor gavn af at invitere kommunens kontaktperson med til konferencen. Han får her en helt ny mulighed for at få indblik i Maries komplekse situation. På konferencen kan han bidrage med informationer om, hvordan Marie klarer sin dagligdag med de sygdomme og forløb hun har.

Konferencen lægger beslag på sundhedsspecialisternes tid, men giver Marie stor tryghed. Heldigvis oplever sundhedsspecialisterne, at møderne er effektive, da det digitale overblik sikrer fokuserede drøftelser. Selvom konferencen er tidsmæssigt koncentreret, oplever Marie både at blive hørt og informeret. Maries praktiserende læge bidrager her ved at støtte Marie før og efter konferencen.

Da det er Marie, der sidder for bordenden af konferencen, er det også Marie, der bestemmer, hvilke informationer deltagerne får adgang til. Marie har digital indsigt via et overblik over alle sine sundhedsdata og kan herfra nemt give parterne adgang.

Sundhedsvæsenet er præget af mangel på specialiserede ressourcer i forhold til behandlingsbehov og informationsmængder. Derfor får deltagerne automatisk et resume af Maries situation. Resumeet følger en fast struktur, der er vedtaget for en lang række MTD konferencetyper. Så selvom datamængden er stor, har den enkelte sundhedsspecialist et solidt og let tilgængeligt overblik.

Derfor kan sundhedsspecialisten have fokus på Maries relevante problemer ved konferencen og lægge fokus der. Da alle parter har fælles overblik, sikrer de, at relevante undersøgelser og prøver er foretaget inden konferencen.  Hvis Marie således skal have foretaget analyser, vil de være tilrettelagt, så de er gennemført inden konferencen og kan danne grundlag for fælles beslutninger.

Med specialisterne om bordet tager Maries praktiserende læge et væsentligt ansvar for Maries behandling. Maries læge skal ikke arbejde på bagkant med epikriser fra sygehuset, men kan arbejde proaktivt og med direkte indblik og påvirkningsmulighed via flere specialer.

De involverede parter har altid adgang til et samlet problemrettet, digitalt overblik. Her ses særligt vigtige ændringer for sundhedspersonalet, som fremhæves med hjælp til hvilket næste trin, der vil være relevant. Den digitale løsning stiller proaktivt forslag til relevante undersøgelser og behandlinger baseret på de store mængder tilgængelige data om Marie. Når en relevant aktivitet er påkrævet, kan den bestilles direkte mellem parterne.

Marie ved godt, at sundhedspersonalet har travlt. Alligevel oplever Marie, at hun bliver taget bedre vare på og selv har bedre digital indsigt end tidligere.

Hvad skal der til?

Historien om Marie er et fiktivt, fremtidsscenarie. Vi bruger det som et eksempel på, hvordan sundhedssektoren kan øge det tværgående samarbejde med digitalisering.

Historien er ikke urealistisk. Ligeledes er det selvsagt ikke det eneste fremtidsscenarie, der kan gavne borgere som Marie i et sundhedsvæsen, der tiltagende presses af manglen på ressourcer.

Uanset hvilke fremtidsscenarier vi ser for os, er digitalisering en væsentlig del af løsningen.

Vi skal fortsætte de seneste mange års digitaliseringsindsats i sundhedsvæsenet og have fokus på at fjerne friktionen mellem specialer og sektorer og frigøre ressourcer. Vi skal drage fordel af de mange innovative digitaliseringskræfter, der i lokale dele af sundhedsvæsenet arbejder dedikeret på at forbedre sundhedsydelsen for både borgeren og involverede parter. Og vi skal udbrede de bedste ideer og skabe sammenhæng via fælles digitale platforme og standarder.

Det kommer både sundhedspersonale og borgere som Marie til gavn.