Digital innovation

Med en eksperimenterende og innovativ tilgang kan digitaliseringen af den offentlige sektor løftes til nye højder. Hvordan kan den offentlige sektor excellere i digital innovation til gavn for borgere og virksomheder?

En væsentlig del af svaret er at gøre op med nulfejlskulturen og sætte iderigdommen fri. Dette kræver, at toplederen sætter strategi og mål for den digitale innovation samt skaber rammer og systemer, der fyrer op for kreativiteten. Medarbejderne skal kunne udnytte deres faglige viden og gå sammen i kreative innovationsforløb på tværs af fagrupper, ekspertise og organisatoriske skel. Ideerne skal kunne afprøves og dyrkes. Men ideerne skal også droppes hurtigt, hvis disse ikke peger i den rigtige retning. Målet er bedre og mere sammenhængende digitale løsninger i den offentlige sektor til gavn for borgere og virksomheder.

Vi hjælper med at skabe en hensigtsmæssig innovationskultur samt sætte den digitale innovation på en form, hvor den offentlige sektor får gevinst af indsatsen. Vi hjælper yderligere med at gennemføre digitale innovationsforløb, eksempelvis baseret på mulighederne med ny teknologi.