Digital sammenhæng i den offentlige sektor

Vi er et uvildigt it-konsulenthus, der hjælper offentlige myndigheder med at skabe digital sammenhæng. Vi hjælper med de svære overgange mellem it-systemer, forretningen og organisatoriske skel. Sammen med ambitiøse ledere sætter vi retning og skaber fremdrift i digitaliseringen – med fokus på strategi, arkitektur, udbud og implementering. Det kommer borgerne til gode. Vi kalder dem Marie, Mathias og Mathilde.

Digital sammenhæng … til gavn for Marie, Mathias og Mathilde

Kan du forestille dig en sundhedssektor, hvor Marie oplever koordinerede behandlingsforløb, overblik og indsigt? Også når Marie er en ældre borger med flere, komplekse sygdomsforløb?

Hvad med en undervisningssektor, hvor Mathias oplever at skifte let mellem folkeskole og ungdomsuddannelser og blive støttet i de svære valg på tværs af institutionerne? Også de ubevidste valg, der truer med at underminere Mathias’ uddannelsesmuligheder?

Kan du forestille dig en uddannelsessektor, hvor Mathilde som studerende problemfrit og transparent kan kombinere studievalg på tværs af studieretninger, universiteter og landegrænser? Også uden at tvinge institutionerne ud i krævende særbehandling mv.?

Vi ser det for os – på tværs af hele den offentlige sektor – faktisk på tværs af hele samfundet. Digitalisering, bedre sammenhæng og bedre brug af data på tværs af organisationer er afgørende faktorer. Vi arbejder dagligt på at realisere visionen til gavn for den offentlige sektor, private virksomheder samt ikke mindst borgerne.

Du kan læse mere om visionerne for Maries oplevelse af sundhedssektoren her.

Book et møde med en ekspert

Er du interesseret i et gratis sparringsmøde á en times varighed om digitaliseringen af den offentlige sektor, så udfyld formularen.

Uvildig rådgivning og it-konsulentbistand

Vi leverer uvildig rådgivning og it-konsulentbistand indenfor strategi, arkitektur, udbud og implementering. Vores konsulenter er eksperter indenfor offentlig digitalisering med gennemsnitlig 20 års erfaring fra it-branchen.

Strategi

Vi hjælper med at lægge en langsigtet strategi for forretningen baseret på de digitale muligheder. Vi fastlægger specialiserede strategier, der understøtter forretningens digitale udvikling og ambitioner om digital modenhed.

Vi har bl.a. hjulpet DELPRO.

Arkitektur

Vi hjælper med både forretningsarkitektur og it-arkitektur og har bl.a. fokus på automatiserede processer, sammenhæng, tilpasningsevne og kontrol med teknisk gæld. Vi fastlægger målbillede og transitionsarkitekturer og planer for realiseringen. Og vi hjælper med at realisere arkitekturplanerne.

Vi har bl.a. hjulpet Københavns Kommunes Ejendomme og Indkøb og KL.

Udbud

Vi hjælper med at forberede og gennemføre komplekse it-anskaffelser under udbud. Vi hjælper med udbudsdesignet, udbudsmateriale samt tilbudsevaluering. Vi sikrer konkurrence om udbuddet, så du som ordregiver får den bedst mulige leverandør samt skarpe priser. Forud for udbuddet kan vi fx lave en tilstandsvurdering af dit eksisterende system. Du kan herudfra træffe beslutning om investeringen i systemets levetidsforlængelse samt hvordan markedet stilles lige i konkurrencen med din eksisterende leverandør.

Vi har bl.a. hjulpet Region Nordjylland.

Implementering

Vi hjælper med at implementere it-systemerne og de nødvendige forandringer i organisationen. Vi hjælper med at forberede brugerne samt sikre en smidig ibrugtagning i forretningen. Vi tager ansvar for leverandørstyringen og sikrer kvaliteten af systemet. Dette omfatter både de brugsmæssige såvel som tekniske egenskaber.

Vi har bl.a. hjulpet KOMBIT.