Med et målbillede for it-udviklingen skaber Danske Vandværker tættere sammenhæng til strategien og forretningsbehovene. Hensigten er at prioritere it-indsatsen til bedst mulig gavn for medlemmerne og for arbejdet som interesseorganisation. OptimumIT har hjulpet Danske Vandværker med at udarbejde målbilledet samt et roadmap, der viser vejen derhen.

Danske Vandværker er en aktiv brancheforening, der repræsenterer ca. 1800 vandværker i Danmark.

Danske Vandværker rådgiver vandværkerne og varetager deres interesser både politisk og fagligt. Formålet er at skabe de bedste betingelser for, at vandværkerne kan levere godt drikkevand til forbrugerne.

Danske Vandværker er midt i en digital modenhedsrejse.

”Vi har digitale ambitioner på både egne og vandværkernes vegne. Vi skal i fællesskab blive bedre til at bruge data. Både til at opnå høj forsyningssikkerhed af drikkevand samt til at levere indsigtsfulde analyser til bl.a. det politiske niveau. Samtidig skal vi som interesseorganisation gøre det lettere for medlemmerne at betjene sig selv digitalt samt få adgang til relevant information og viden.”, udtaler Direktør for Danske Vandværker, Susan Münster.

Målet er både at bistå medlemmerne med øget digital modenhed samt øge den digitale modenhed i Danske Vandværker.

”Det er vigtigt for os, at midlerne til digitalisering bruges intelligent og til størst mulig gavn for medlemmerne og forsyningssikkerheden. Derfor har vi behov for at sikre, at alle digitaliseringsinitiativer og it-anskaffelser er tænkt sammen med strategien og forretningsbehovene i en velfungerende digital sammenhæng.”, siger Susan Münster.

Til det formål har OptimumIT hjulpet Danske Vandværker med at udarbejde et målbillede for it-udviklingen. It-målbilledet udpeger, hvordan it-landskabet skal udvikles for bedst muligt at understøtte strategien og forretningens processer og informationsbehov.

Yderligere har OptimumIT udarbejdet et it-roadmap, der anviser hvordan målbilledet for it-udviklingen kan realiseres og i hvilken rækkefølge og kadence.

”Medlemsdata spiller en central rolle. Og vi har længe ønsket os bedre mulighed for at drage fordel af disse data. Med it-målbilledet har vi bl.a. identificeret farbare veje til at frigive medlemsdata til bedre brug i både analyser og til selvbetjening.”, siger Susan Münster.

Som en væsentlig del af it-roadmappet har OptimumIT vurderet de enkelte initiativers relative størrelse og risikoprofil. Dette skal gøre det lettere for Danske Vandværker at træffe beslutning om de enkelte initiativer på et oplyst grundlag.

Det er således vigtigt, at Danske Vandværker kun søsætter større initiativer med højere risikoprofil, når der kan afsættes tilstrækkelige ressourcer. Fx kræver et større, risikobetonet initiativ grundigere forberedelse samt en styret og effektiv eksekvering. Det vil her være afgørende, at et sådant initiativ ikke gennemføres samtidigt med, at organisationen og evt. involverede medlemsvandværker er involveret i andre større forandringsprojekter.

”Vi er rigtigt glade for it-målbilledet og it-roadmappet. Det vil give os øget træfsikkerhed på digitaliseringsrejsen – og bedre mulighed for at prioritere de svære digitale skridt i vores videre udvikling”, siger direktør, Susan Münster.