Spørgsmålet blev behandlet på OptimumITs fælles kompetencedag fredag d. 27/1 – 2017. Grupperne diskuterede livligt nøgletendenser, markedskræfter og industrikræfter relateret til it branchen og den statslige sektor.

Blockchain, kunstig intelligens, cloud, dataejerskab og it-sikkerhed var blandt de it-teknologiske tendenser, der fik størst opmærksomhed i gruppearbejdet.

Der var bred enighed om, at der er et solidt potentiale med blockchain paradigmet til håndtering af transaktioner med forskellige former for aktiver, sundhedsdata mv. i den offentlige sektor i 2025. Der var dog samtidig også en opfattelse af, at den offentlige sektor i praksis bør afvente, at den nuværende hype lægger sig og teknologien modnes. Der er i øjeblikket væsentlig risiko for en euforisk overimplementering, hvor fordelene med bl.a. høj grad af transparens ikke i tilstrækkeligt omfang opvejer ulemper i forhold til håndtering af nøgler mv.

Kunstig intelligens i forskellige afskygninger har været længe undervejs, men har indenfor de seneste år fået momentum. Grupperne var enige om, at dette får en væsentlig betydning for it-understøttelsen og it-arkitekturen, bl.a. med øget automatisering, hurtigere fejlhåndtering, kortere sagsbehandlingstider samt bedre servicering af borgere og virksomheder.

Borgeren skal give staten adgang til relevante data i forbindelse med sagsbehandlingsprocesser, behandlingsforløb mv. Men i hvor stort et omfang medfører dette, at den offentlige sektor og især staten skal centralisere en mere eller mindre permanent opbevaring af de pågældende data på vegne af borgeren? Grupperne præsenterede flere fremtidsscenarier med relevans for den offentlige it-arkitektur. Den aktuelle situation, hvor borgeren kan få adgang til egne data er et skridt på vejen mod at give borgeren bedre kontrol over egne data.

Grupperne diskuterede også de langsigtede konsekvenser af den offentlige sektors aktuelle problemer med udbud og gennemførelse af store it-projekter samt de store it-leverandørers manglende leveringsevne. En væsentlig del af løsningen vil være at åbne markedet og konkurrencen yderligere op for SMV-segmentet ved at udbyde applikationer og infrastrukturelementer i mindre enheder. IT-arkitekturen kan med fordel understøtte dette.

Kompetencedagen bød på mange gode drøftelser og overvejelser. Og på trods af kort tidsfrist og hård bagkant lykkedes det begge grupper at manifestere de mange overvejelser i velstrukturerede og veldokumenterede inspirationsoplæg.