Styregruppen for projektet til rammeudbud af fælleskommunal og fællesregional telemedicin har med Københavns Kommune og Region Midtjylland i formandsstolen valgt OptimumIT til at varetage projektledelsen og styre projektet sikkert gennem udbudsforløbet. Rammeudbuddet skal skabe grundlaget for udbredelsen af telemedicinske løsninger til bl.a. borgere med KOL.

Rammeudbuddet er således et centralt element i realiseringen af den politiske aftale mellem Regeringen, KL og Danske Regioner om, at telemedicin skal være et landsdækkende tilbud til alle relevante borgere med KOL med udgangen af 2019.

Vi er super glade for at få lov til at stå i spidsen for udbuddet og være med til at lægge grundstenene til udbredelsen af telemedicin i Danmark. Det er Christian Callsen, der med sine stærke kompetencer indenfor telemedicin, fællesoffentlig digitalisering og udbudsprocesser skal stå i spidsen for rammeudbuddet. Vi glæder os meget til samarbejdet med udbudsorganisationen samt de mange interessenter fra kommunerne og regionerne.