I mit tidligere blogindlæg opstillede jeg fem principper for, hvorledes arkitekturprincipper bør udformes, så de er praktisk anvendelige, og redskab til at flytte virksomheden i en ny strategisk retning. I dette blogindlæg vil jeg kigge nærmere på det sidste af disse principper.

For mange kokke fordærver maden, og for mange principper smadrer din enterprisearkitektur. Formålet med arkitekturprincipper er – som tidligere nævnt – netop at angive konkrete handlemåder, som enten er ønskværdige, eller som skal undgås.

Hvis man som virksomhed skal efterleve mere end ti principper ad gangen, så ryger fokus og dermed værdien af dine principper. Med andre ord; hav få men gode gennemarbejdede principper, som kan kommunikeres til alle interessenter.

Hvis Herren kan nøjes med ti principper, så kan du også.

Og med disse ord vil jeg af principielle grunde stoppe her.