Digitaliseringens fremtid er mere kompleks, end den dens fortid har været. Digital sammenhæng kan ikke skabes med eksisterende fremgangsmåder, men kræver en forandring i samarbejdsformer sammen med en højere kadance i udviklingsprocessen i den offentlige digitalisering. Vi er nødt til at se på, hvordan vi kan involvere brugerne endnu tættere i digitaliseringen, så udviklingen sker i inkrementelle, nyskabende og meningsfulde skridt. Co-creation er en oplagt metode.

Finansministeriet har i flere år arbejdet med sammenhængsreformen, som skal gøre det langt lettere for borgeren at interagere med det offentlige. Med Digital Service i Verdensklasse trækkes det digitale løft frem i lyset, som et vigtigt middel i denne sammenhængsreform.

Danmark kan bryste sig af at være nået langt i den offentlige digitalisering med sin ”digitale kerne-infrastruktur” komponenter og er i 2018 blevet belønnet af FN som verdens førende digitale nation.

For at holde en top-placering fremad, er det nødvendigt at skifte til højere gear, så digitaliseringen løftes til nye luftlag. Vi skal være langt mere digitalt innovative. Vi skal nå resultater hurtigere end hidtil. De digitale fordele skal hurtigere gavne borgeren, såvel som den offentlige sektor.

Derfor kalder mere digital sammenhæng på co-creation.

Komplekse udfordringer, målgrupper og mål

Co-creation er en god metode, når man skal løse en kompleks udfordring, hvor målgruppen er bredt sammensat, og endemålet ikke er i sigte fra start.

Det er også en god metode, når opgaven ikke blot kan løses ved at samle ”the usual suspects”. I min tid i Erhvervsministeriet arbejdede vi  typisk med Skatteministeriet og Beskæftigelsesministeriet i vores projekter, og vi kendte også altid vores interessenter. Det meste blev skabt via projekter, hvor vi kendte målgruppe og mål, og hvor vi inddrog virksomhederne over nogle omgange i slutfasen. Hér udviklede vi en løsning efter kendte projektmetoder. Men metoden gav også en vis forudsigelighed for, hvor vi landede på målskiven.

Co-creation er oplagt, når opgaven kræver generering af ny kerneindsigt, hvor mange forskelligartede aktører og eksperter skal medvirke, og når der ikke er krav om et fast slutprodukt. Eller hvor de sande eksperter er ude i virkeligheden, og kan medvirke til at indkredse alt fra problemstilling til metode og slutresultat.

Med co-creation metoden rammesætter aktørerne i fællesskab både udfordring og løsning.

Løsningen bliver hermed mere sammenhængende, end hvis en enkelt organisation er fokuseret på at løse udfordringen netop målrettet sin egen målgruppe.

Kontinuerlig forbedring

Vi må indstille os på, at vi ikke kan ”lande” et projekt og sige, at nu har vi opfyldt borgerens eller virksomhedens behov en gang for alle. I et komplekst og omskifteligt samfund, hvor befolkningssammensætningen forandrer sig, sættes tilliden til den offentlige sektor under pres, og kræver løbende tilpasning af de offentlige løsninger. Co-creation involverer brugeren og vigtige aktører i udviklingen, og med inddragelsen af aktører med mange forskellige baggrunde, skabes også fundamentet for mere tillid og ejerskab til det udviklede.

Denne tankegang er netop indbygget i co-creation metoden: At man ikke nødvendigvis løser den komplekse udfordring i første forsøg. Derfor etablerer man videreudviklingsrelationer til en ambassadørgruppe eller referencegruppe, for kontinuerligt at kunne forbedre sit svar på en udfordring. På denne måde vil co-creation være et middel, til at medskabe løsninger i tråd med brugernes ønsker og behov.

For at fastholde både tillidsniveauet i befolkningen, og økonomisk sundhed i det offentlige virke, må digitale løsninger løbende forbedres. Og når systemerne og løsningerne ikke kan møde behovene, må de skiftes. Det skal gå hurtigere end hidtil, og derfor er co-creation en oplagt udviklingsmetode til løbende at identificere de forbedringer og ideer, som skal implementeres.

Disse forbedringer vil ske sammen med de berørte, og medvirke til en følelse af bedre overblik, sammenhæng og ejerskab til de offentlige løsninger.

Nye innovative løsninger

For at nå næste skridt i digitaliseringen, som er mere sammenhæng for borgeren, skal der tænkes nyt. Hvis vi gør, som vi plejer, får vi mere af det, vi plejer!

Co-creation metoden skaber plads til digital innovation, for metoden involverer mange forskelligartede baggrunde, som tilsammen kan skabe nye indsigter og svar på, hvad der skal implementeres. Digital innovation er, når et nyt internt eller eksternt digitalt tiltag; fx produkt, løsning, proces er beskrevet, udviklet, implementeret og har skabt værdi.

Digital innovation er en forudsætning for at lykkes med fremtidens offentlige digitalisering. Vi skal arbejde innovativt, på tværs af offentlig sektor, for at skabe fremtidens sammenhængende digitalisering.

Målet skal være, at de offentlige digitale løsninger giver borgeren bedre overblik i deres konkrete ærinder med staten. Borgeren skal let kunne håndtere den påkrævede interaktion med det offentlige. Ved at inddrage borgerens perspektiv fra start, når noget nyt skal udvikles, forstår man bedre, hvordan dette meningsfulde overblik skabes. Kun i tæt samspil, forstår man det ægte behov. Vi skal undlade at antage, at vi kender både udfordring og svar fra start, men i stedet sørge for at opnå dyb indsigt og involvere mange aktører, når vi digitaliserer.

Co-creation metoden er oplagt vejen frem, mod at skabe fremtidens digitale sammenhæng.