De fleste offentlige myndigheder har i dag udarbejdet egne arkitekturprincipper, eller som minimum taget de fællesoffentlige og fælleskommunale arkitekturprincipper til sig. Man må derfor formode, at principperne er væsentlige for den digitale forandring, som disse myndigheder står overfor, og er i fuld gang med at implementere. Der er brugt mange ressourcer på at opstille arkitekturprincipper for dette og hint, og det er mit indtryk, at arbejdet med at udvikle arkitekturprincipper foregår seriøst, i hvert fald i de kredse hvor jeg bevæger mig. Alligevel er det min oplevelse, at principperne ikke rigtigt kommer til deres ret i praksis.

Principperne giver ofte ikke den fornødne værdi for de offentlige virksomheder, som enten er underlagt dem, eller som selv har brugt tid og energi på at udvikle egne principper. Det er en skam, for principper kan være gode styringsredskaber, som understøtter de overordnede strategiske mål for en virksomhed.

I dette og 5 følgende blogindlæg vil jeg give et bud på, hvorledes vi kan udarbejde mere relevante arkitekturprincipper, som guidelines for en ønsket forandring.

Jeg afviger fra den formelle TOGAF-definition af, hvad et arkitekturprincip er, da den kan forekomme vag, og måske er en af grundene til at mange arkitekturprincipper i dag ikke får lov at vise sit værd. I stedet vil jeg opstille en række metaprincipper, som jeg mener, at alle arkitekturprincipper bør underkastes. Disse kan bruges til at evaluere kvaliteten af et givent princip. Jeg udtaler mig ikke om det faktiske indhold af et princip, men udelukkende om deres udformning, så man kan sige, at der er tale om en række metaprincipper – principper for principper.

5 værdifulde principper

Så hvorfor er det nu lige, at vi i det hele taget bruger tid på at udvikle og kommunikere arkitekturprincipper? Det er for at have nogle styreredskaber, der kan afgøre, om de initiativer og beslutninger, vi foretager i virksomheden efterlever overordnede strategiske mål. Dermed er det også sagt, at principper netop er knyttet til virksomhedens strategiske mål, og ydermere at man skal kunne vurdere – på enkelt og utvetydig vis – hvorvidt beslutninger og initiativer rent faktisk imødekommer principperne. Så lad mig starte med at tage min egen medicin, og opstille nogle klare principper for arkitekturprincipper. Disse er baseret på min egen erfaring og lyder som følger:

  1. Du skal udforme dine principper, så de er handlingsorienterede
  2. Du skal fatte dig i korthed
  3. Du må ikke bruge fagudtryk eller indforståede begreber
  4. Du skal forkaste trivielle og irrelevante principper
  5. Dine principper skal kunne tælles på to hænder

Disse principper skulle gerne nærmest kunne stå for sig selv, men selv Moses havde brug for lige at uddybe sine principper – eller Herrens om man vil – og derfor tænker jeg også, at det er på sin plads med en uddybning, som selvfølgelig stadig selv er underlagt ovenstående principper. Disse vil jeg uddybe i kommende blogindlæg.