Er det ikke bare et teknologibegejstringen, der tager overhånd? Sådan lyder spørgsmålet, der typisk bliver sat ind som et nyreslag i begejstringens mellemgulv, når en ny teknologi igennem et stykke tid har fået megen omtale og en god portion hype. Selvom det kan virke forstyrrende at blive hevet ud af sin teknologibegejstring, er der noget om snakken. Det er til hvad, og hvordan vi anvender den nye teknologi, der betyder, om den gør en forskel. Ikke så meget teknologien i sig selv.

Skal vi så stoppe med at lade os rive med af robotsæler til demente, Ipads og VR-briller? Skal vi konsekvent vende os om og fnyse “hvor er forretningsværdien”, når der nu igen er nogle, der snakker om kunstig intelligens og blockchain? Nej, er det ikke for trist, hvis vi ikke kan tillade os teknologibegejstring?

Det er jo sjovt og dybt fascinerede, hvad det kan åbne af nye muligheder og perspektiver. Men nye teknologier falder sjældent ned på en bar mark med en åben spilleplade. Hvis man ser den åbne spilleplade, og man er en iværksættertype med gå-på-mod, så er det bare ud over stepperne og lave den fede start-up. Er man derimod i en større organisatorisk kontekst, som fx en offentlig organisation eller en større virksomhed, er der i forvejen en strategisk retning, arbejdsgange, kompetencer og en masse teknologi. Det hele skal med i ligningen, hvis vi for alvor skal realisere gevinsterne ved den nye teknologi.

Så lad os endelig fortsætte med teknologibegejstring. Men i samme ombæring huske, at teknologi er en driver for forandring og ikke kan bære hele forandringen i sig selv. Vi er også nødt til at stille spørgsmål som:

  • Hvordan flugter teknologien med den strategiske retning? Hvis vi fx vil bygge Blockchainbaserede løsninger til persondata, vil vi så også acceptere at træde et skridt tilbage som central aktør og i stedet flytte selvbestemmelse, ansvar og råderet ud til borgerne?
  • Hvad vil teknologien betyde for vores forretningens eksisterende arbejdsgange, kompetencer mv.? Hvis vi fx vil bruge robotsæler til demente på plejehjemmene, skal vi også sørge for, at medarbejderne er uddannet til at kunne bruge dem. Robotsælerne skal indpasses i deres daglige arbejdsgange, ellers kan de ende med at samle støv i kælderen.
  • Hvad betyder en ny teknologi for vores eksisterende systemlandskab? Hvis vi fx vil tage blockchain i brug, hvordan passer teknologien så med vores eksisterende infrastruktur og snitflader udadtil? Kan teknologien indpasses med eksisterende løsninger, eller skal de udfases, og hvad betyder det for de andre aktører, vi udveksler data med?

Så ja, når vi skal bruge den nye teknologi, skal vi for guds skyld holde fast i teknologibegejstringen. Men vi skal ikke glemme at lave arkitekturanalyser, proof of concepts osv., som belyser, hvad vi forventer at få ud af teknologien, og hvad det kræver. Her er det interessante måske knapt så meget, hvordan teknologien fungerer. Det interessante er de svar, vi kan få om, hvad det vil betyde for eksisterende arbejdsgange, systemlandskab og snitflader og om en given teknologi måske endda kan betyde, at en organisation eller måske endda en hel sektor skal ændre den strategiske retning.