DR P1 har onsdag d. 22. juni 2017 interviewet Lars Handrup om blockchain i radioprogrammet Harddisken.

Lars blev i interviewet udfordret på potentialet med blockchain samt betydningen for os som borgere i et digitalt samfund. Blockchain giver os nye digitale muligheder for at organisere os, indgå bindende aftaler og få kontrol med værdier og data. Blockchain kan yderligere reducere vores afhængighed af omkostningstunge mellemmænd i udvekslingen af værdier over internettet.

Du kan høre interviewet her