I mit tidligere blogindlæg opstillede jeg 5 principper for, hvorledes arkitekturprincipper bør udformes, så de er praktisk anvendelige, og redskab til at flytte virksomheden i en ny strategisk retning. I dette blogindlæg vil jeg kigge nærmere på det fjerde af disse principper.

Tja, det lyder trivielt. Men det er det faktisk ikke. I hvert fald ikke i praksis. Arkitekturprincipper bliver ofte født i konsensussøgende kontekster, hvilket betyder at risikoen for, at princippet bliver så udvandet, at det bliver trivielt, er meget stor. (Når dette ikke længere gør sig gældende, er jeg selvfølgelig klar til at forkaste nærværende princip. Jeg er dog ret sikker på, at det kommer til at vare en rum tid).

Vi skal passe godt på brugerenes data

Dette er et værdiløst princip, da det jo er indlysende, at man skal det.

Hvis vi forsøgte os med negativ-testen og formulerede princippet således:

Vi ligeglade med brugerenes data

Det fremstår her tydeligt, at princippet er uden nogen som helst reel værdi. Så husk lige at køre negativtesten på dine principper, inden du slipper dem fri.

Så er der de irrelevante principper, og de er faktisk lidt mere spændende. Et arkitekturprincip bør være relevant, når det slippes løs. Men over tid hænder det tit, at et princip mister sin relevans. Enten fordi ydre omstændigheder har ændret sig, eller fordi princippet har udspillet sin rolle i forhold til at flytte virksomheden derhen, hvor det var intenderet. Så hold øje med dine principper, og husk at bare fordi de var gode i går, betyder det ikke, at de er gode i dag.

I sidste blogindlæg nåede vi frem til en reformulering af princippet ’Cloud first’ til ’Vi drifter ikke selv’.

Lad os antage, at det er lykkedes for den pågældende virksomhed at flytte i skyen, og at driftsafdelingen nu er blevet omlagt til at kunne håndtere sin nye rolle. Skal princippet så stadig holdes i hævd? Nej det skal det ikke, for den organisatoriske, kulturelle og tekniske forandring er nu gennemført, således at det for enhver medarbejder er ganske trivielt. I stedet er der brug for at finde nye principper, som fokuseret kan bruges til at flytte virksomheden efter nye strategiske mål. Så husk at luge ud i princip-buskadset nu og da.