I mit tidligere blogindlæg opstillede jeg 5 principper for hvorledes arkitekturprincipper bør udformes, så de er praktisk anvendelige, og redskab til at flytte virksomheden i en ny strategisk retning. I dette blogindlæg vil jeg kigge nærmere på det tredje af disse principper.

Her er der nok en del der kommer lidt på glatis. For hvordan udtrykker man eksempelvis, at man baserer sig på en ’serviceorienteret og eventdriven arkitektur’, uden at skrive dette? Svaret er, at det gør man slet ikke. Dine principper skal, i forlængelse af sidste blogindlæg, kunne forstås og kommunikeres til mennesker, som ikke nødvendigvis har samme baggrund som dig. I stedet skal dine principper knytte sig til virksomhedens strategiske mål og hvordan disse tænkes realiseret gennem korrekt adfærd. Gem fagudtrykkene til dine detaljerede krav i stedet.

Cloud First

Et kort og konkret princip, og på trods af dette et virkelig dårligt princip. Selvfølgelig ikke fordi der er noget i vejen med at rykke i skyen, men fordi ’Cloud’ er særdeles indforstået begreb, som betyder noget forskelligt, alt efter om man spørger sin it-driftsafdeling, support, ledelse eller indkøbsfunktion mv. Her ville en uddybning af begrebet ’Cloud’ blive så omstændigt, så princippet taber al værdi, og fokus i stedet bliver på hvem, der mon har den rigtige opfattelse af, hvad ’Cloud’ betyder.

Som med de foregående blogindlæg har vi brug for lidt mere (fiktiv) kontekst for at kunne reformulere og konkretisere ovenstående princip. Lad os derfor antage, at vi stadig er i en sundhedsforvaltning i en ikke navngiven dansk kommune, som ønsker at skabe en bedre hjemmepleje for borgerne i kommunen. Forvaltningen håndterer selv first level support på deres løsninger, men har ikke kompetencer til at håndtere second og third level. Samtidig ønsker ledelsen, at al drift varetages andet sted, idet det også har vist sig vanskeligt at rekruttere kompetente medarbejdere på dette område. Nu har vi en lidt bedre forståelse af, hvad Cloud betyder i denne konkrete kontekst, og hvorfor det er, at Cloud ses som en løsning for forvaltningen. Et bud på et reformuleret princip kunne således være:

Vi drifter ikke selv

’Cloud’ kan som sagt betyde mange ting, men i denne konkrete sammenhæng er det udlicitering af drift som er det væsentlige. Godt nok lyder det reformulerede princip lidt kedeligt i forhold til det flashy ”Cloud first”. Til gengæld ved de fleste, hvad det betyder.