Det kommunale marked er fortsat attraktivt for it-leverandørerne. De vil gerne tilbyde løsninger, der passer ind i kommunernes systemlandskab, navnlig de fælleskommunale løsninger fra KOMBIT. For at få nye løsninger på markedet, er der behov for, at kommunerne står frem og baner vejen for it-leverandørerne. OptimumIT giver dig her tre tips til at komme i gang.

God konkurrence på markedet bidrager til, at kommunerne får de bedste it-løsninger til pengene. Det er et bærende princip i rammearkitekturen.

En ny it-leverandør skal forcere en hæk eller to, før it-løsningen er på opløbsstrækningen 

Mange leverandører af fagsystemer og sagsstyringssystemer vil gerne ind på det kommunale marked. Til deres løsninger vil de ofte gerne bruge de fælleskommunale løsninger. Det er navnlig den Fælleskommunale Serviceplatform og Støttesystemerne. Fordelen ved at bruge de fælleskommunale løsninger er enorm. De understøtter bl.a.: 

  • single sign-on og brugerstyring
  • sammenhæng mellem adgang, sagsoverblik og kommunal organisation

På nogle indkøbsaftaler er det ligefrem et krav at man integrerer, f.eks. på SKI 02.19. 

Kommunerne køber naturligvis helst afprøvede systemer. Det vil derfor være lettest for kommunen, hvis leverandørens it-løsning allerede er afprøvet imod f.eks. Serviceplatformen og Støttesystemerne.  

Leverandøren har brug for at kommunen baner vejen

Leverandøren kan ikke afprøve sin it-løsning imod de fælleskommunale løsninger, uden at en kommune overfor KOMBIT er sponsor af adgangen. Adgang til og brug af it-miljøerne omkring de fælleskommunale løsninger har en omkostning. KOMBIT kræver derfor, at der skal være en kommunal sponsor.

Hvis en kommune overfor KOMBIT sponsorerer adgangen til en ny it-leverandør, er kommunen ansvarlig for klarmeldingskriteriet. Klarmeldingskriteriet omfatter, at koblingen af løsningen til de fælleskommunale løsninger er testet og bestået. Enhver kommune må spørge sig selv, om man har kompetencer og ressourcer til at gennemføre dette. Det er nemmere at købe en løsning, der er færdigtestet (af en anden kommune).

For kommunerne giver det god mening at give chancen til nye it-leverandører, da det skærper konkurrencen og giver flere nye løsninger på markedet. Så hvordan sikrer man sig, at man som kommune bliver i stand til det?

Tre tips, du som kommune kan tage med, når du overvejer at give startskuddet til leverandøren 

Hvis du er en af de kommuner, der gerne vil fremme nye løsninger, er der her tre tips til jer! De tre tips handler om, hvordan I kan vide jer lidt mere sikre på afprøvningen imod de fælleskommunale løsninger: 

  1. Leverandøren skal demonstrere overblik over hvilke snitflader i de fælleskommunale løsninger, der skal bruges til hvad. Leverandøren skal forklare det, så du selv forstår det. Du skal huske at forholde dig kritisk til, om og hvordan det opfylder dine forretningsbehov.
  2. Leverandøren skal forklare dig, hvordan de vil opfylde klarmeldingskriteriet, så du selv forstår det. Du skal igen forholde dig kritisk til, om og hvordan det vil opfylde dine forretningsbehov.
  3. Du skal tage stilling til, hvad det kræver hos jer i forretningen, for at I kan ”sign’e af” på klarmeldingen. Med andre ord: Hvordan vil I verificere, at brugen af de fælleskommunale løsninger er korrekt? Dette kunne f.eks. være via simple testcases, der går på tværs af it-systemerne. 

Gør du dette, er du allerede forbi flere af ”hækkene” på vej til målstregen. Står du f.eks. og mangler en god testcase, har OptimumIT udviklet en. Testcasen kan bruges til at verificere, at de fælleskommunale løsninger bruges rigtigt og sammenhængende.