MHH

Så har vi i OptimumIT taget et nyt skridt inden for vores strategiske rådgivning og ansat Majken Haals, der kommer fra en stilling som Sr. Account Executive i Microsoft Danmark A/S. Majken har stærke strategiske kompetencer og mange års erfaring med digitalisering af den offentlige sektor. Vi vil med ansættelsen af Majken fokusere endnu mere på at hjælpe vores kunder til at sikre sammenhæng i og værdi af realiseringen af digitale investeringer samt støtte beslutningstagere til med tryghed at foretage investeringer på den lange bane.

 

Vi glæder os til at møde jer sammen med Majken.

LH

Lars Handrup er blevet interviewet til IDA Universe om mulighederne med blockchain i relation til sundhedsdata. Perspektiverne er store, men der er absolut også udfordringer.

 

Lars gør i interviewet bl.a. opmærksom på, at de stadigt stigende mængder persondata repræsenterer en værdi, både socialt og økonomisk, og at vi i tråd med MyData-bevægelsen bør overveje at sikre borgeren bedre kontrol med disse data. Blockchain teknologien kan være en mulighed til at realisere dette.

 

Hvis du har lyst til at høre mere, holder Lars et indlæg med titlen "Tillid er godt, men blockchain er bedre" på konferencen Driving Health Tech d. 30. november.

 

Læs artiklen her:

https://universe.ida.dk/artikel/med-lidt-blockchain-og-en-smartphone-kan-vi-erobre-vores-sundhedsdata-tilbage-53337/

LH

Under overskriften "Tillid er godt, men blockchain er bedre" holder Lars Handrup d. 30/11-2017 et indlæg på konferencen "DRIVING HEALTH TECH - HOSPITAL 4.0. THE IOT CHALLENGE" i Aalborg. Lars vil på konferencen præsentere, hvordan blockchain i kombination med personlige datalagre kan gøre borgeren til dataejer og udgøre et paradigmeskift i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Lars vil som en del af indlægget præsentere nogle af udfordringerne, samt hvordan vi kommer i gang.

 

Læs mere her:

https://universe.ida.dk/driving-health-tech/talere/blockchain-i-sundhedssektoren/

Hawkpower 4x

Skrevet 30/9-2017 af

Lars Handrup

 

Bogklubben blev denne gang udfordret på en praktisk tilgangsvinkel, idet Lars Høgsted på eget initiativ havde valgt at sætte sit Internet of Things (IoT) hobbyprojekt Hawkpower 4x under bogklubbens kyndige behandling.

 

Lars har designet en digitalstyret strømskinne til brug for automatisering af hjemmets elektriske enheder, bl.a. som intelligent tænd/sluk ur til lys. Intelligensen i prototypen er bygget vha. nyeste udgave af Raspberry Pi (Zero W) samt elektriske komponenter i form af relæer, lysdioder og knapper. 

 

Den fungerende, initielle prototype går under navnet Hawkpower 4x og er designet med udgangspunkt i Don Normans principper for brugervendt design.

 

Bogklubbens formand Martin S. Corneliussen styrede os på vanlig professionel og entusiastisk vis igennem forløbet. Martin sikrede et skarpt fokus på at efterprøve designet af prototypen samt en målrettet diskussion af den konceptuelle model og anvendelsen af signifiers mv. i overensstemmelse med bogens designprincipper.

 

Optiminions

Bogklubben havde ingen forhåndskendskab til prototypen og gik engageret til opgaven med at give Lars Høgsted konstruktiv feedback.

 

Bogklubben konkluderede, at Lars er kommet langt med designet, men at der fortsat er forbedringsmuligheder. Lars' udfordring bliver her, at der i de anvendte styringsteknologier er en række tekniske begrænsninger, der indsnævrer mulighederne for at vælge de lette designløsninger.

 

Vi glæder os til ved en anden lejlighed at få lov til at høre mere om Lars' spændende IoT udviklingsprojekt og se næste version af Hawkpower 4x.

 

Som altid er bogklubbens møder, med Martin ved roret, livlige, skarpe og med højt humør. Og så var det fedt, at vi denne gang kunne få et hands-on afsæt for drøftelserne.

 

Tak til Martin for endnu et godt møde i bogklubben, samt ikke mindst tak til Lars Høgsted for at stille Hawkpower 4x til rådighed!

Onsdag d. 20/9-2017 præsenterede Nikolaj S. Malkov på det kommunale netværk for it-arkitekter i KL-huset perspektiverne ved blockchains i den offentlige sektor. Nikolaj havde fornøjelsen af et flot fremmøde, stor interesse og  engagerede spørgsmål. I lige linje med Nikolajs præsentation gav SKAT umiddelbart efter en yderst interessant præsentation af den funktionelle afprøvning af blockchains til motorregisteret.

 

Blockchain er fortsat umoden, men perspektiverne er store.

 

Nikolajs slides er publiceret som SlideShare på LinkedIn