Håndtering af sikkerhed er en væsentlig faktor i enhver organisation og har stort fokus hos OptimumIT’s kunder. Martin Corneliussen har valgt at omsætte noget af sin store viden og erfaring omkring sikkerhed til en CISSP certificering. Vi ønsker Martin stort tillykke med en veloverstået eksamen!

KOMBIT har for tredje gang i træk valgt OptimumIT som leverandør af rådgivnings- og it-konsulentydelser på konsulentrammeaftalen. Vi glæder os rigtigt meget over tildelingen og ser frem til at fortsætte det mangeårige samarbejde med KOMBIT om monopolbruddet, realisering af den fælleskommunale rammearkitektur samt anskaffelse af fælleskommunale it-løsninger.

 

Denne gang er vi valgt i konsortium med Devoteam og Strand og Donslund på konsulentrammeaftalens delaftale 3 "It-konsulenter". OptimumIT, Devoteam og Strand og Donslund har alle spidskompetencer indenfor rådgivnings- og konsulentydelser til den kommunale sektor. Derudover supplerer vi kompetencemæssigt hinanden indenfor delaftalens ydelser. Vi ser frem til samarbejdet med Devoteam og Strand og Donslund om at levere konsulentydelser til KOMBIT over de kommende år.

 

Læs mere her: http://www.kombit.dk/nyheder/leverandører-valgt-til-kombits-rammeaftaler-om-konsulentydelser

OptimumIT er i konsortium med Devoteam og Strand & Donslund blevet prækvalificeret af KOMBIT på delaftale 2 hhv. delaftale 3 på ny konsulentrammeaftale. Delaftale 2 er "it-strategi og governance", mens delaftale 3 er "it-konsulenter".

 

Se mere her: http://www.kombit.dk/nyheder/prækvalifikation-til-udbud-af-konsulentydelser-til-kombit-er-nu-afgjort

6-fgtere 

 

Digitaliseringsstyrelsen forbereder udviklingen af fremtidens Digital Post og gennemfører hertil en række analyser og offentlige høringer. OptimumIT har i den forbindelse leveret en arkitekturanalyse for Næste generation Digital Post til Digitaliseringsstyrelsen, der redegør for og vurderer tre udvalgte scenarier for udvikling af arkitekturen.

 

Digitaliseringsstyrelsen har publiceret den samlede rapport fra arkitekturanalysen på deres hjemmeside.

 

Læs mere her: http://www.digst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Digitaliseringsstyrelsen/2016/Alle-analyser-om-fremtidens-Digital-Post-er-nu-afsluttede

 

(Billede: "Laptop" by John Loo is licensed under CC BY 2.0)

Flere straksafgørelser, hurtigere og bedre sagsbehandling og færre fejl i kommunernes sagsgange kan lyde som utopi. Kommunerne har en høj digitaliseringsgrad men udfordres fortsat af usammenhængende og ufleksible it-løsninger. Med Agent MOX kan kommunerne med få midler og små indsatser komme endnu længere.

 

AgentMOXfullKommunerne har ofte været begrænset i mulighederne for yderligere digitalisering af forretningsprocesserne i frygt for ukontrollerbare udgifter og urentable it-projekter. Men med Agent MOX er det muligt at digitalisere sagsgangene i mindre skridt, med færre midler og med hurtigere gevinster.

 

Det kommer især borgere og virksomheder til gode. Nu kan det blive slut med at møde personligt op på kommunen, når kørekortet skal fornyes. Det kan blive slut med at vente på bygge- og gravetilladelser. Og at skulle vente flere uger på en afgørelse om ansøgninger om hjælpemidler og helbredstillæg kan blive fortid.

 

Beslutningstrin i sagsgangene kan automatiseres og baseres på eksisterende data og statistik. Relevant information bliver automatisk sendt til alle relevante it-systemer, der indgår i sagsbehandlingen. Sagsbehandleren slipper for at bruge tid på manuelt at understøtte sammenhængen mellem it-systemerne og kan i stedet bruge tiden på den faglige sagsbehandling. Sagsbehandleren kan sikre fokus på hurtig og korrekt sagsbehandling til fordel for borgeren eller virksomheden frem for manuelle opgaver med dobbeltindtastning i it-systemerne.

 

MOX gør det muligt at implementere automatiseringen ét skridt ad gangen og med fokus på de sagstrin, der umiddelbart udgør det største automatiseringspotentiale. Investeringen vil være relativt lille og typisk med en tilbagebetalingsperiode på 6 – 12 måneder afhængigt af sagstypen, sagsmængden mv.

 

MOX er således midlet, der med små, kontrollerbare indsatser kan automatisere sagsgangene yderligere samt sikre en kort horisont for gevinstrealiseringen.

 

Hvis du vil vide mere om, hvordan din kommune kan drage fordel af MOX og komme godt i gang, så kontakt os. Vi er klar til at drøfte mulighederne med dig.