Vi skaber sammenhæng i digitaliseringen af den offentlige sektor

Vi er et uvildigt konsulenthus, der gennem højt kvalificeret rådgivning og it-konsulentydelser hjælper offentlige myndigheder med transformationen mod det digitale samfund.

Den offentlige sektor skal stå sammen om at give borgeren let adgang til digitale, målrettede services og hurtige afgørelser. Med effektive digitale løsninger og hensigtsmæssige data, kan den offentlige sektor bruge ressourcerne på menneskelig kontakt, fremfor at lappe på teknologiske mangler.

Vi kan hjælpe

Med en unik kombination af erfaring og kompetencer indenfor digitalisering af den offentlige sektor, it-arkitektur samt digital innovation skaber vi sammenhæng i it-landskabet og data på tværs af organisatoriske skel. Vi hjælper med at modernisere it-landskabet, bringer nye teknologiske muligheder i spil og faciliterer innovationsinitiativer baseret på co-creation. Vi bringer myndigheder og institutioner sammen i digitalt tværoffentlige samarbejde, der giver sammenhængende borgerrejser og data samt omkostningseffektive it-løsninger. Vi hjælper yderligere med at modne kundens organisation og sætte toplederen i førersædet med den digitale transformation.

Kun med en eksperimenterende og innovativ tilgang på tværs af myndigheder og virksomheder kan digitaliseringen af den offentlige sektor løftes til nye højder og der kan skabes sammenhængende, digitale borgerrejser. Vi har kompetencerne og erfaringen med digital innovation og fællesoffentlig digitalisering til at hjælpe den offentlige sektor i næste skridt i transformationen mod det digitale samfund – til gavn for borgere og virksomheder i Danmark.

Vi tager ansvar

Vi tager ansvar i den digitale transformation og sætter en ære i at sikre værdi af indsatsen – uanset om vi står i spidsen for og gennemfører et transformationsprojekt eller indgår med ekspertbistand i kundens organisation.

Vi er nærværende og tilstede i kundens organisation og hos dennes interessenter med henblik på at sikre, at transformationen tilfører værdi for såvel borgere og medarbejdere. Vi sikrer, at transformationen gennemføres med respekt for organisationens forandringskapacitet samt at viden og leverancer forankres hos kundens nøglemedarbejdere.

Vi sætter en ære i at levere effektive konsulentydelser til aftalt tid, budget og i høj kvalitet – både på medgået tid og fast pris. For at sikre dette leverer vi på alle vores konsulentaftaler løbende statusrapporter, der giver kunden overblik over status, leverancer og aktiviteter samt timeforbrug i forhold til aftalt budget. Vores statusrapportering sikrer en løbende forventningsafstemning og er af vores kunder ophøjet som best practice til at sikre omkostningseffektive, højkvalitets konsulentydelser.