Toplederen i førersædet med offentlig digitalisering

Hvordan kan du som topleder sikre retning, fremdrift og sammenhæng i digitaliseringsindsatsen til gavn for borgere og virksomheder?

Danmark har gennem en mangeårig indsats opnået en høj digitaliseringsgrad og OptimumIT har været en væsentlig bidragsyder. Ikke desto mindre flytter den teknologiske udvikling fortsat grænserne, og potentialet for at skabe værdi med digitalisering er således fortsat stort.

For at skabe værdi af digitaliseringsindsatserne samt sikre agilitet i en offentlig sektor under konstant udvikling, er det vigtigt at du som topleder sætter dig i førersædet for den digitale udvikling og tilstræber en høj digital modenhed.

Du skal som topleder anvise en digital vision samt skabe rammer og governance for den digitale innovation for hele organisationen. Derved engageres medarbejderne, organisatoriske barrierer nedbrydes, kreativiteten slippes fri og digitaliseringen målrettes bedre og mere sammenhængende løsninger til gavn for borgere og virksomheder i Danmark. Du opnår en innovationskultur, der gør det muligt for organisationen at reagere hurtigt på nye ideer og realisere det teknologiske potentiale.

På baggrund af stærke strategiske rådgivningskompetencer samt stor erfaring med digitaliseringen af den offentlige sektor, kan vi hjælpe med at sætte retning, mobilisere organisationen samt skabe øget digital modenhed. Vi tager afsæt i din organisations digitale modenhed og tilrettelægger en motiverende og effektiv forandringsproces, der matcher dine digitale ambitioner.