Modernisering af it-landskabet

Hvordan kan du modernisere it-landskabet i din offentlige virksomhed, så it-arkitekturen er fleksibel og understøtter agil udvikling, og it-løsningerne er udbudsparate?

Offentlige myndigheder og virksomheder oplever et tiltagende pres på hurtigt at kunne tilpasse it-løsningerne i takt med ny lovgivning og nye behov for services. Samtidig kan det eksisterende it-landskab være en hæmsko.

For at imødekomme behovet for hurtig time-to-market er der behov for at modernisere it-arkitekturen. It-arkitekturen skal være fleksibel og tilpasningsdygtig overfor ændringer, mens it-systemerne løbende skal kunne genudbydes i et konkurrencedygtigt marked. It-løsningerne skal kunne integreres på tværs af organisatoriske skel for at skabe sammenhæng i digitaliseringen i den offentlige sektor. Samtidig skal it-løsningerne i relevant omfang kunne basere sig på cloud og DevOps principper for at understøtte agil udvikling og omkostningseffektiv drift.

Vi har stor erfaring med modernisering af it-arkitekturen og sikre udbudsparate it-løsninger. Vi hjælper med at sætte mål for udviklingen af it-arkitekturen og skabe realiserbare planer. Vi vurderer fremtidsperspektiverne for dine legacy systemer samt skaber mulighed for fornyelse. Vi hjælper dig til at få det bedste ud af den teknologiske udvikling og it-markedet samt skabe attraktive it-udbud til fordel for såvel dig som it-leverandørerne. Med tilbagevendende it-udbud kan du opnå tidsvarende digitale sagsgange og services samt attraktive priser.