Digital innovation med blockchain

Med blockchain kan borgeren opnå øget kontrol med egne persondata og den offentlige administration lettes. Hvordan kan potentialet realiseres?

Den offentlige service kan forbedres ved smartere brug af persondata. Samtidig kan borgeren med fordel anvende egne persondata overfor private tjenesteudbydere. Med blockchain og distributed ledger technology (DLT) kan borgeren opnå øget kontrol med egne persondata og den offentlige sektor kan lette byrden med overholdelse af persondataforordningen, eksempelvis på sundhedsområdet.

For at sikre værdi af mulighederne med blockchain og med respekt for den eksisterende investering i fællesoffentlige it-løsninger, er det essentielt, at ideerne afprøves og udvikles i innovationsforløb med bl.a. brugerinddragelse, eksempelvis baseret på cocreation. Dermed opnås en målrettet, iterativ og eksperimentiel tilgangsvinkel samt inddragelse af relevante ekspertiser på tværs af faggrupper og organisation.

OptimumIT har stor ekspertise indenfor blockchain og DLT og deltager gennem Dansk Standards ekspertudvalg S-843 i det internationale standardiseringsarbejde ISO/TC 307. Vi har på den baggrund et stort netværk samt stor indsigt i relevante blockchain projekter indenfor en lang række sektorer og brancher.

Med stor ekspertise indenfor blockchain og DLT, digital innovation med cocreation samt mange års erfaring med den offentlige sektor skaber vi nye veje til digitaliseringen af den offentlige sektor i Danmark.