Datadrevet offentlig virksomhed

Hvordan kan din offentlige myndighed eller virksomhed sætte data i spil på tværs af organisatoriske skel til effektivisering og udvikling af individualiserede serviceydelser?

Data udgør i dag en guldgrube for de virksomheder, der formår at udnytte dem.
Aktuelle og relevante data af høj kvalitet er væsentlig for høj effektivitet i den eksisterende drift og myndighedsudøvelse, overholdelse af GDPR samt muligheden for f.eks. at udvikle individualiserede serviceydelser til borgerne.

Gode data udgør for den datadrevne offentlige myndighed eller virksomhed grundlaget for beslutninger og handlinger i den daglige drift, forretningsudviklingen såvel som innovationsprocesser.

Den datadrevne organisation er kendetegnet ved bl.a. data management, data governance, høj datakvalitet samt business intelligence løsninger med henblik på at anvende data til at nå organisationens mål. Den datadrevne organisation er samtidig kendetegnet ved, at ledelsen sætter en klar retning for ambitionen med data, samt at brugerne er bemyndiget til indenfor egne opgaveområder at træffe relevante beslutninger og handlinger på baggrund af data.

På baggrund af mange års erfaring med bl.a. datastandardisering, business intelligence løsninger, data governance og strategisk rådgivning kan vi hjælpe din offentlige myndighed eller virksomhed til at blive datadrevet og opnå høj modenhed i dataanvendelsen.