Kommunerne udfordres af øgede krav til den kommunale service og begrænsede økonomiske midler. Bedre og billigere digitalisering udgør et stort potentiale for at løfte denne udfordring.

 

Rammearkitekturen og monopolbruddet

Den fælleskommunale rammearkitektur fra KOMBIT er et væsentligt element heri. Rammearkitekturen sikrer kommunerne en sammenhængende og fleksibel it-arkitektur med integrerede it-løsninger, der kan konkurrenceudsættes individuelt. Målet er lavere priser på it-løsningerne samt mere effektive arbejdsgange på tværs af it-løsninger fra forskellige it-leverandører. 

 

  • Har du en plan for i hvilket omfang og hvordan din kommune kan drage fordel af monpolbruddet og de fælleskommunale it-løsninger i rammearkitekturen?

 

Du kan med fordel tage stilling til, hvordan it-systemerne i din kommune skal tilgå rammearkitekturens Serviceplatform, den kommende fællesoffentlige datafordeler samt rammearkitekturens Støttesystemer. På baggrund af dine it-arkitekturmæssige valg kan du fastlægge en målarkitektur for dit it-landskab, der gradvist kan realiseres i forbindelse med kommende udbud af it-arkitekturens løsninger, bl.a. ved at stille relevante krav til løsningernes sammenhæng til rammearkitekturen.

 

Brugeradministration og organisatoriske data

For mange kommuner er der et potentiale i at opnå bedre arbejdsgange og it-understøttelse for brugeradministration ved ansættelse, fratrædelse og stillingsskift mv. Dette kan eksempelvis omfatte at sikre bedre sporbarhed mellem bruger-id i it-systemerne, person-id og organisatorisk indplacering samt sikre konsistent opdatering ved især fratrædelse og stillingsskift med bl.a. øget sikkerhed til følge. Yderligere kan automatisering af de administrative arbejdsgange, bl.a. ved brug af Identity Management system (IDM system), realisere effektiviseringsgevinster samt mindske risikoen for fejl som følge af manuelle arbejdsgange.

 

  • Har du en plan for at realisere potentialet for bedre arbejdsgange og it-understøttelse for brugeradministration i din kommunes it-landskab?
  • Har du i din it-arkitektur et autoritativt system til beskrivelse af kommunens samlede organisation, herunder både formel organisation såvel som funktionel organisation?
  • Hvordan indgår rammearkitekturens Støttesystem Organisation i din it-arkitektur til beskrivelse af organisationsdata for bl.a. de fælleskommunale fagsystemer som SAPA, KSD, KY mv.?

 

Vi kan hjælpe

Vi har stor indsigt i og erfaring med rammearkitekturens Serviceplatform, Støttesystemer, SAPA mv. Med afsæt i din it-arkitektur kan vi hjælpe med at vurdere muligheder og begrænsninger samt fastlægge en målarkitektur og plan for udviklingen af din kommunes it-arkitektur. Vi kan hjælpe med at sikre effektive og it-understøttede arbejdsgange for brugeradministration, der tilgodeser muligheder og begrænsninger i dit eksisterende it-landskab. Vi kan hjælpe med at sikre, at it-løsningerne kravspecificeres og anskaffes, så de realiserer målarkitekturen og understøtter gevinstmuligheder, udbudsplaner mv. Yderligere kan vi hjælpe med at sikre en organisatorisk implementering af it-løsningerne, hvor processer og arbejdsgange forbedres i overensstemmelse med mulighederne i it-understøttelsen.