Superhero

Skrevet 6/9-2018 af

Majken Haals

 

Sommerferien er slut, og nye vinde blæser efteråret i gang. En af de centrale ”vinde” fra før sommerferien, som vi skal lade blæse videre i efteråret, er Ledelseskommissionens 28 anbefalinger til bedre ledelse.

 

Anbefalingerne er opdelt i syv områder, og særligt område fem – Lederen skal sætte retning - er efter min opfattelse særligt interessant. Ledelseskommissionen sætter her med hele seks anbefalinger en særlig vægt på dette tema, og en anbefaling lyder, ”Alle offentlige ledere skal først og fremmest have en stærk lederidentitet. Lederidentiteten kan kombineres med en faglig indsigt, men ledelsesarbejdet er det afgørende”.

 

Det interessante er fra mit perspektiv, hvordan toplederen kan skabe sin digitale identitet? Jeg giver herunder nogle bud på, hvordan man som leder kan udnytte de digitale muligheder til at skabe en stærk lederidentitet ved at sætte tydelig digital retning.

 

Læs mere …

Kravstyring

Skrevet 28/8-2018 af

Christian Ditlev Jensen

 

Det er en gængs opfattelse, at en kravspecifikation er et “låst” dokument, når et udbud er offentliggjort. Dette er en præmis i udbudsformer, hvor it-projekter skal implementeres efter en vandfaldsmodel. Da det oftest er umuligt at forudsige alt frem til kontraktens udløb, så vil der være en risiko for, at kravspecifikationen skal problemhåndteres hen ad vejen.

 

Agile implementeringsmetoder som f.eks. Scrum vil i nogen eller høj grad kunne minimere denne risiko ved at sikre, at der er dialog mellem kunde og leverandør. I praksis vil mange kunder i en anskaffelsessituation i den offentlige sektor være begrænset til at udbyde efter en vandfaldsmodel og det er her nødvendigt med en løbende og effektiv kravstyring.

 

Læs mere …

Fælles modelregler

Skrevet 9/7-2018 af

Nikolaj S. Malkov

 

Jeg vil gerne slå et slag for de fælles regler for begrebs- og datamodellering (modelreglerne), som er udarbejdet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Formålet er at sikre sammenhængende data på tværs af den offentlige administration og via genbrug at minimere ressource- og tidsforbrug på udvikling og vedligehold af it-løsninger. Noble formål. Men giver det nu virkelig også værdi, eller er det bare overhead på modelleringen af data og begreber? Er det overhovedet indsatsen værd at sætte sig ind i modelreglerne? Hvorfor skulle jeg egentlig gøre noget andet, end jeg altid har gjort?

 

Læs mere …

Digitaliseringsparat lovgivning

Skrevet 23/8-2018 af

Esben Nielsen

 

Regeringen har, sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, i starten af 2018 indgået en aftale om digitaliseringsparat lovgivning.

 

Aftalen indeholder 7 principper for lovgivningsarbejdet, som skal gøre kommende lovgivning mere klar til digitalisering. Jeg vil foreslå at udvide listen over principper med endnu et princip:

 

Læs mere …

Digital leadership

Skrevet 25/6-2018 af

Majken Haals

 

Digital transformation er på de fleste offentlige toplederes agenda i dag. Mange er dog klar over, at der er lang vej endnu, før deres organisation og de selv tænker digital first og dermed høster alle gevinster ved digitalisering.

 

Læs mere …