Choose the right direction

Skrevet 8/6-2018 af

Majken Haals

 

Danmark står i dag med et flot udvalg af digitale strategier fra både statsligt, regionalt, kommunalt og også sektorspecifikt regi. Dermed har vi også erkendt, at digitalisering er et centralt, strategisk middel til at indfri organisationens formål. Topledelsen i den enkelte offentlige organisation skal derfor også kunne mestre det digitale univers. De skal kunne lede deres organisation digitalt, så organisationen styrer efter disse strategier. Det gælder både ift. interne opgaver, men særligt også de tværoffentlige opgaver.

 

Læs mere …

Puslespillet

Skrevet 31/5-2018 af

Majken Haals

 

Den offentlige sektor i Danmark er langt med digitaliseringsindsatsen. Men vi skal stadig arbejde på at skabe en bedre digital brugeroplevelse i borgerens møde med den offentlige sektor – en sektor som også skal være mere digitalt sammenhængende. Vi kan blive endnu bedre til at involvere borgeren som slutbruger fra A til Z i it-udviklingsprojekter. Vi kan også med fordel inddrage nye teknologier som kunstig intelligens, blockchain, robotics mv., der løbende udvider grænserne for digitaliseringspotentialet.

 

Læs mere …

It-sikkerhed

Skrevet 3/7-2017 af

Martin S. Corneliussen

 

Produkter, services, forretningsmodeller og aktiver gøres i stigende grad digitale. I takt med denne digitalisering flyttes kriminalitet, eks. tyveri, bedrageri, spionage og sabotage, i stigende grad fra den fysiske verden til den digitale verden. I praksis halter vi dog efter med at sikre virksomheder og offentlige myndigheder mod denne form for kriminalitet.

 

Læs mere …

beslutning

Skrevet 18/1-2018 af

Esben Nielsen

 

KOMBITs monopolbrudsprogram har til formål at gøre op med KMD’s monopol på it til kommunerne, bl.a. på det sociale område. Kommunerne skal således kunne konkurrenceudsætte de kommunale løsninger med henblik på at opnå gode løsninger og bedre priser.

 

Monopolbruddet er udtryk for en markedsgørelse af kommunale administrative it-systemer, der trækker paralleller til Styrelsen for it og lærings (STIL) igangværende markedsgørelse af studieadministrative systemer til Erhvervsskolerne. Erfaringerne fra monopolbruddet er således en potentiel videnskilde for Erhvervsskolerne til at sikre bl.a. omkostningseffektiv og fleksibel it-arkitektur samt indkøb af egnede og økonomisk attraktive løsninger.

 

Læs mere …

SAN, LHO, NSM

Skrevet 2/5-2017 af

Lars Handrup

 

Den øgede digitalisering af den offentlige sektor giver store gevinster, men udfordrer samtidig samfundets evne til at håndtere og beskytte personfølsomme data samt undgå misbrug. Blockchain har potentialet til at give borgerne kontrol over egne data i det digitale velfærdssamfund. Hvordan sikres dette bedst muligt i den offentlige sektor i Danmark, der på forhånd er meget langt fremme med digitaliseringsindsatsen? Inspireret af My Health My Data blev spørgsmålet debatteret og bearbejdet på OptimumITs interne kompetencedag, fredag d. 28/4 – 2017.

 

Læs mere …