Digital Innovation

Skrevet 13/11-2018 af

Majken Haals

 

Hvis du endnu ikke har læst IT i praksis fra Rambøll og DANSK IT, så er her endnu en opfordring.

 

Jeg vil gerne fremhæve og uddybe publikationens fokus på innovationsbehovet, herunder hvordan den offentlige organisation kan skabe den systematiske og repeterbare digitale innovation.

 

Læs mere …

Måling

Skrevet 13/10-2018 af

Majken Haals

 

Flere og flere offentlige organisationer beskæftiger sig med at skabe mere rum for digital innovation, som et led i at højne værdiskabelsen for borgere og virksomheder.

 

I den forbindelse er en central problemstilling, hvordan den offentlige organisation kan måle på en digital innovationsproces, så den understøtter arbejdet med digital innovation? Jeg vil argumentere for, at man skaber mere rum for digital innovation ved at måle under og efter initiativets gennemførelse.

 

Læs mere …

Cocreation to drive blockchain adoption

Skrevet 24/9-2018 af

Lars Handrup

 

Blockchain er en teknologi med store perspektiver for digitaliseringen af den offentlige sektor. Med blockchain kan borgeren få højere grad af kontrol med og adgang til egne persondata. Borgeren kan sætte egne persondata i spil i en lang række andre sammenhænge end blot overfor den offentlige sektor. Dette gælder f.eks. indenfor sundhedsområdet, udlændingeområdet og uddannelsesområdet.

 

Den store værdi af blockchain skal findes på tværs af organisatoriske skel og i samspillet mellem en lang række aktører med forskellige interesser og motivation. De mange aktører udgør dog samtidig en potentiel barriere for succes.

 

Så hvordan kan vi få succes med blockchain?

 

Co-creation kan realisere potentialet.

 

Med co-creation kan skabes en eksperimenterende og inddragende fremgangsmåde, hvor den samlede værdi er bredere end blot effektiviseringsgevinsterne i den offentlige sektor. For at få succes anbefales det at tage udgangspunkt i borgeren, tage små skridt samt inddrage private aktører i forløbet.

 

Læs mere …

Teknologibegejstring

Skrevet 4/10-2018 af

Nikolaj S. Malkov

 

Er det ikke bare et teknologifix? Sådan lyder spørgsmålet, der typisk bliver sat ind som et nyreslag i begejstringens mellemgulv, når en ny teknologi igennem et stykke tid har fået megen omtale og en god portion hype. Selvom det kan virke forstyrrende at blive hevet ud af sit tekno-delirium, er der noget om snakken. Det er til hvad, og hvordan vi anvender den nye teknologi, der betyder, om den gør en forskel. Ikke så meget teknologien i sig selv.

 

Læs mere …

Retrain your brain

Skrevet 21/9-2018 af

Majken Haals

 

Tænk hvis enhver topleder i den offentlige sektor havde mulighed for at transformere sin organisations mind-set og forretningsmodel med et fingerknips og frit sammensætte det optimale team, der kan skabe den optimale (digitale) kundeoplevelse.

 

For mange offentlige topledere, der gerne vil sætte retning og realisere deres lederskabsambitioner, kan det være en stor udfordring at overkomme den offentlige sektors hierarkiske set-up og mind-set om nulfejl. Sjældent får en ny offentlig topleder muligheden for at redefinere løsningen af kerneopgaven, så styringen og menneskelige ressourcer understøtter vedkommendes lederskab og visioner. Sjældent er det digitale aftryk på visionen tydelig.

 

Virkeligheden er stadig, at både den offentlige sektor selv samt dens omverden forventer et nulfejls outcome i afgørelser, systemer og handlinger i øvrigt. Råderummet er småt – både for offentlige topledere og medarbejdere.

 

Kan man forvente, at minister og departementschef klapper sin offentlige topleder på skulderen og giver mandat til bare at prøve nye strukturer af, selvom det kan resultere i uforudsete risici ift. servicen (læs: Som kan ende i medierne og skade ministeren)? Næppe. Så hvordan løsriver man sig så som offentlig topleder fra eksisterende strukturer, så man kan skabe et innovativt digitalt mind-set i organisationen?

 

Læs mere …