Fælles modelregler

Skrevet 9/7-2018 af

Nikolaj S. Malkov

 

Jeg vil gerne slå et slag for de fælles regler for begrebs- og datamodellering (modelreglerne), som er udarbejdet under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Formålet er at sikre sammenhængende data på tværs af den offentlige administration og via genbrug at minimere ressource- og tidsforbrug på udvikling og vedligehold af it-løsninger. Noble formål. Men giver det nu virkelig også værdi, eller er det bare overhead på modelleringen af data og begreber? Er det overhovedet indsatsen værd at sætte sig ind i modelreglerne? Hvorfor skulle jeg egentlig gøre noget andet, end jeg altid har gjort?

 

Læs mere ...

Digital leadership

Skrevet 25/6-2018 af

Majken Haals

 

Digital transformation er på de fleste offentlige toplederes agenda i dag. Mange er dog klar over, at der er lang vej endnu, før deres organisation og de selv tænker digital first og dermed høster alle gevinster ved digitalisering.

 

Læs mere ...

Puslespillet

Skrevet 31/5-2018 af

Majken Haals

 

Den offentlige sektor i Danmark er langt med digitaliseringsindsatsen. Men vi skal stadig arbejde på at skabe en bedre digital brugeroplevelse i borgerens møde med den offentlige sektor – en sektor som også skal være mere digitalt sammenhængende. Vi kan blive endnu bedre til at involvere borgeren som slutbruger fra A til Z i it-udviklingsprojekter. Vi kan også med fordel inddrage nye teknologier som kunstig intelligens, blockchain, robotics mv., der løbende udvider grænserne for digitaliseringspotentialet.

 

Læs mere ...

Choose the right direction

Skrevet 8/6-2018 af

Majken Haals

 

Danmark står i dag med et flot udvalg af digitale strategier fra både statsligt, regionalt, kommunalt og også sektorspecifikt regi. Dermed har vi også erkendt, at digitalisering er et centralt, strategisk middel til at indfri organisationens formål. Topledelsen i den enkelte offentlige organisation skal derfor også kunne mestre det digitale univers. De skal kunne lede deres organisation digitalt, så organisationen styrer efter disse strategier. Det gælder både ift. interne opgaver, men særligt også de tværoffentlige opgaver.

 

Læs mere ...

beslutning

Skrevet 18/1-2018 af

Esben Nielsen

 

KOMBITs monopolbrudsprogram har til formål at gøre op med KMD’s monopol på it til kommunerne, bl.a. på det sociale område. Kommunerne skal således kunne konkurrenceudsætte de kommunale løsninger med henblik på at opnå gode løsninger og bedre priser.

 

Monopolbruddet er udtryk for en markedsgørelse af kommunale administrative it-systemer, der trækker paralleller til Styrelsen for it og lærings (STIL) igangværende markedsgørelse af studieadministrative systemer til Erhvervsskolerne. Erfaringerne fra monopolbruddet er således en potentiel videnskilde for Erhvervsskolerne til at sikre bl.a. omkostningseffektiv og fleksibel it-arkitektur samt indkøb af egnede og økonomisk attraktive løsninger.

 

Læs mere ...