Regionerne og statslige myndigheder digitaliserer med fokus på bedre service og effektivisering. Digitaliseringen automatiserer manuelle arbejdsgange og frigør økonomiske og menneskelige ressourcer. Yderligere skaber digitaliseringen øget kvalitet og bedre sammenhæng i servicen overfor borgere og virksomheder.

 

Som et væsentligt element inddrages borgere og virksomheder mere i egen sag eller behandlingsforløb via let tilgængelige it-løsninger og i stigende grad på egne præmisser. Hos statslige myndigheder gives borgeren og virksomheden muligheden for digitalt at foretage indberetninger, ansøgninger, følge op samt opnå overblik over sagsstatus. Hos regionerne er bl.a. telemedicin et væsentligt udviklingsområde med henblik på at sikre især et bedre men på sigt også mere omkostningseffektivt behandlingsforløb til fordel for både patient og sundhedsområde.

 

En væsentlig forudsætning for succes er, at it-løsningerne er sammenhængende og med direkte adgang til relevante og opdaterede data på tværs heraf. Yderligere er det væsentligt, at it-løsningerne opleves som værende af høj kvalitet og let tilgængelige på de tidspunkter og via de digitale adgangsveje, hvor den enkelte borger eller virksomhed har mulighederne og behovet.    

 

Har du en plan for, hvordan du kan opnå bedre understøttelse for arbejdsgange og forretningsprocesser på tværs af it-løsningerne, fagområder og organisatoriske skel samt bedre og billigere løsninger med hensigtsmæssige udbud? Er dine it-drifts-, support- og vedligeholdelsesaftaler og samarbejdsprocesser gearet til bl.a. de øgede krav om høj oppetid samt fejlfri driftsafvikling, især uden for normal arbejdstid?

 

Vi kan hjælpe

Vi kan hjælpe med uvildig rådgivning og konsulentbistand til it-arkitektur, it-anskaffelser under udbud, succesfuld gennemførelse af it-projekterne, procesforbedringer i forretningen samt forbedrede it-processer, leverandøraftaler og leverandørstyring.