Mange private virksomheder er drevet af mål om profitabel vækst. Effektiv it-understøttelse af forretningen er et væsentligt middel til succes, men stiller samtidig store krav til dit it-landskab og din it-organisation.

 

I praksis kan det være en stor udfordring at udvikle it-landskabet og it-organisationen i takt med de stadigt stigende krav om effektiv udrulning af centraliserede løsninger til opkøbte virksomheder, sammenhængende arbejdsgange på tværs af organisation og systemer, høj datakvalitet samt høj driftseffektivitet.

 

Du kan blive udfordret på at sikre omkostningseffektive løsninger, der kan skaleres og tilpasses i overensstemmelse med forretningens behov. Der kan være behov for at gøre op med tidligere system- og teknologivalg og migrere til nye og mere tidsvarende løsninger. Ofte bliver de oprindelige systemer og platforme dog ikke helt udfaset, hvorfor den tekniske gæld stiger i takt med kompleksiteten af den samlede it-arkitektur. Samtidig med stigningen i teknisk gæld bliver det gradvist sværere at honorere forretningens krav om hurtig omstilling til it-understøttelse af ændrede arbejdsgange, bedre indsigt i og brug af de hastigt stigende datamængder samt stabil drift og høj oppetid.

 

  • Kan du honorere forretningens krav om omkostningseffektive it-løsninger og hurtig time-to-market?
  • Har du det nødvendige overblik over dit it-landskab og afhængighederne heri?
  • Udfordres du af legacy systemer og applikationsplatforme, der er udokumenterede og risikobetonede at udfase?
  • Er din it-organisering og leverandørsamarbejde gearet til at honorere kravene til både kontinuerlig udvikling af it-understøttelsen samt høj oppetid og stabil drift?

 

Vi kan hjælpe

Vi kan hjælpe med at skabe overblik over din it-arkitektur, mindske den tekniske gæld samt sikre fleksible og integrerbare løsninger. Vi kan hjælpe dig med at planlægge og gennemføre de nødvendige forandringer til it-landskabet samt sikre en målrettet og succesfuld gennemførelse af forretningskritiske og risikobetonede it-projekter. Vi kan bistå med at analysere og gennemføre de nødvendige forandringer til din it-organisering og leverandørsamarbejdet, bl.a. med henblik på at sikre effektive processer for release og change management, incident og problem management mv.